Home About Browse Search
Svenska


Eklund, Sofia, 2013. Antiinflammatoriska och analgetiska effekter av växtextrakt i hästliniment. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
310kB

Abstract

Liniment används idag både på tävlings- och hobbyhästar. Det smörjs oftast in på hästens ben eller rygg och påstås kunna motverka överansträngning genom att mjuka upp muskulaturen innan ansträngning, påskynda dess återhämtning efter träning samt motverka inflammation och ödem. Liniment kan innehålla extrakt från växter som traditionellt inom folkmedicinen har använts som medicinalväxter och anses ha effekt på en rad olika besvär såsom t.ex. muskelvärk och svullnader. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka om några växtextrakt som kan förekomma i hästliniment har antiinflammatoriska och/eller analgetiska egenskaper. Växtextrakten som undersöks är aloe vera (Aloe barbadensis), jojobavax (Simmondsia chinensis), kamomill (Matriarcaria chamomilla, syn. Matriarcaria recutita), kryddnejlika (Syzygium aromaticum), lavendel (Lavandula spp.), propolis (bikitt), sheafett (Vitellaria paradoxa, syn. Burtyrospermum paradoxum, Butyrospermum parkii) och tea tree olja (Melaleuca alternifolia). Den här litteraturstudien har inte funnit några studier gjorda på häst, men det finns flertalet in vitro studier och studier på gnagare och människa. Alla undersökta växtextrakt, utom kryddnejlika, verkar ha antiinflammatoriska effekter. De kan reducera inflammatoriska ödem, hämma prostaglandin E2 (PGE2), cyklooxygenas-2 (COX-2) samt tumor necrosis factor alpha (TNF-α). De har även egenskaper som hämmar pro-inflammatoriska interleukiner och ökar de antiinflammatoriska. Extrakt från kryddnejlika, kamomill och lavendel och propolis har också analgetiska effekter. De verksamma ämnena i växtextrakten är i många fall okända men bl.a. terpener och flavonoider tros kunna åstadkomma de antiinflammatoriska och analgetiska effekterna. Eftersom resultatet i denna litteraturstudie enbart baseras på studier gjorda på andra djurslag än häst, samt huvudsakligen andra administrationsvägar än den topikala, blir slutsatserna om liniments effekter på häst begränsade. Mer forskning på ämnet är nödvändigt för att kunna säga hur mycket växtextrakt som kan tas upp från liniment använda på häst och om de extrakten har någon effekt på häst. Det går dock att fastslå att växtextrakt som kan finnas i hästliniment har antiinflammatoriska och analgetiska effekter.

,

Nowadays, liniments are used on sports horses as well as hobby horses. Usually the liniment is applied on the horse’s legs and back and is alleged to counter overwork by unstiffening the musculature before exercise, accelerate its recovery after exercise and also counter inflammation and edema. Liniments may contain extract from plants that traditionally have been used in folk medicine. The plants are considered to effect several ailments such as muscle ache and swellings. This literature review aims to evaluate if some plant extracts which can occur in horse liniments have anti-inflammatory and/or analgesic properties. The plant extracts that have been included in the literature review are aloe vera (Aloe Barbadensis), jojoba wax (Simmondsia chinensis), chamomile (Matriarcaria chamomilla, syn. Matriarcaria recutita), clove (Syzgium aromaticum), lavender (Lavandula spp.), propolis (bee glue), shea fat (Vitellaria paradoxa, syn. Butyrospermum paradoxum, Bytyrospermum parkii) and tea tree oil (Melaleuca alternifolia). This literature review hasn’t found any studies on horses but there are several studies performed in vitro as well as in vivo on rodents and humans. All the examined plant extracts, except clove, appears to have anti-inflammatory properties. They can reduce inflammatory edemas and inhibit prostaglandin E2 (PGE2), cyclooxygenase-2 (COX-2) as well as tumor necrosis factor alpha (TNF-α). They also have properties that inhibit pro-inflammatory interleukins and promote anti-inflammatory interleukins. Extracts from chamomile, clove, lavender and propolis also have analgesic properties. The active constituents in the plant extracts are mostly unknown but terpenes and flavonoids, inter alia, are believed to possess anti-inflammatory and/or analgesic properties. Since the outcomes of this literature review are solely based on studies performed on other species than the horse and mainly systemic administration, the conclusions about the effects of liniments on horses are limited. More research on this subject is required to investigate how much plant extract that actually may be absorbed from liniments and if these extracts have any effects on horses. Anyhow, plant extracts that may occur in liniment to horses have anti-inflammatory and analgesic effects.

Main title:Antiinflammatoriska och analgetiska effekter av växtextrakt i hästliniment
Authors:Eklund, Sofia
Supervisor:Ekstrand, Carl
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:43
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:inflammation, analgesi, smärtstillande, liniment, växtextrakt, örter, häst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2690
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2690
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:04 Sep 2013 14:40
Metadata Last Modified:04 Sep 2013 14:40

Repository Staff Only: item control page