Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Fanny, 2013. Tuberkulos hos elefanter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Tuberkulos (TB) är en relativt ny sjukdom hos elefanter. Det är främst elefanter på djurparker i Nordamerika samt tama elefanter i Asien som drabbas.

Bakterien Mycobacterium tuberculosis är vanligast orsakande agens men även fall orsakade av Mycobacterium bovis finns beskrivna. Typiska symptom är viktnedgång, anorexi, svaghet,
hosta och slem från snabeln, men ofta syns inga symptom alls. Post mortem syns lesioner i lungor, bronker och trachea samt inkapslade granulom i lungorna.

Det kan vara svårt att diagnosticera TB hos elefanter. För isolering av M. tuberculosis görs så kallad snabelsköljning då man låter steril koksaltlösning skölja genom snabeln, en metod som har flera brister.

För kontroll av sjukdomen finns i huvudsak tre strategier; dessa är isolering, behandling och avlivning. Större erfarenhet behövs för att kunna utveckla bra behandlingsmetoder. TB är en luftburen infektion som smittar mellan arter, inklusive människan. Flera fall av spridning mellan tama elefanter och människor finns dokumenterade. Både afrikanska och asiatiska elefanter är mottagliga för infektionen men det är främst asiatiska elefanter som smittas. Det kan antas bero på att dessa oftare är i nära kontakt med människor.

TB är mycket vanligt förekommande hos människor globalt sett och man uppskattar att en tredjedel av världens befolkning är smittad. En intressant fråga är hur ökad turism och rörlighet i världen påverkar spridningen av TB, samt om så kallade elefantbarnhem utgör en risk för vilda elefanter.

,

Tuberculosis (TB) is an emerging disease among elephants. Captive elephants in North America and Asia are the primary victims. The bacteria Mycobacterium tuberculosis is the
most common pathogen but a few cases of Mycobacterium bovis infection have been described. Typical symptoms are weight loss, anorexia, weakness, coughing and nasal discharge, though the absence of symptoms is also common. On necropsy lesions in lungs, bronchi and trachea are seen, as well as encapsulated granulomas in the lungs.

Diagnosing TB in elephants can be difficult. Isolation of M. tuberculosis is possible through trunk wash. Sterile saline rinses the trunk on the inside and is then collected. This method has a number of limitations.
There are three main methods to control TB. These are isolation, treatment and euthanizing.

Greater experience is required to develop better treatment strategies. TB is an airborne infection which spreads between species, including humans. Multiple cases of infection between captive elephants and humans are reported. Both African and Asian elephants are susceptible to TB, though primarily Asian elephants are infected. The reason for this could be that the Asian elephants more frequently live in close contact with humans.

TB is very common in humans in a global perspective and one third of the human population is estimated to have the infection. An interesting question is how increased tourism and mobility affects the spreading of TB, and also if elephant orphanages pose a risk to wild elephants.

Main title:Tuberkulos hos elefanter
Authors:Bengtsson, Fanny
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:73
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:tuberkulos, elefant, zoonos, Elephas maximus, Loxodonta africana, Mycobacterium tubercolosis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2686
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2686
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:04 Sep 2013 12:52
Metadata Last Modified:04 Sep 2013 12:52

Repository Staff Only: item control page