Home About Browse Search
Svenska


Lindström, Linda, 2013. Torghandel eller parkeringsplats på St: Eriks torg i Uppsala : en kostnadsnyttoanalys. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Med en växande befolkning och förtätning av innerstaden ökar konkurrensen om markytan i centrala Uppsala. I denna uppsats analyseras användningen av markytan på St: Eriks torg i Uppsala. St: Eriks torg är beläget mitt i centrala Uppsala, omgivet av flera kulturhistoriska byggnader, och används för nuvarande som en parkeringsplats. Alternativen som analyseras är att fortsätta låta torget användas som en parkeringsplats eller att konvertera torget till dess ursprungliga användningsområde, ett torg med torghandel. Alternativen analyseras med hjälp utav en kostnadsnyttoanalys där kostnader och nyttor för alternativen monetäriseras i största möjliga mån. Detta med mål om att avgöra vilket alternativ som genererar högst samhällsekonomisk välfärdsnytta ur ett långsiktigt hållbart perspektiv.

Utifrån analysens antaganden och beräkningar genererar ett torg med torghandel en betydligt högre nettonytta än en parkering på platsen. Torghandel är inte nödvändigtvis är den bästa alternativa användningen av markytan. Dock åstadkommer torghandeln betydligt högre nytta än parkeringsplatsen som genererar en väldigt begränsad välfärdsnytta för staden.

Analysen har begränsningar och antaganden vilka gör att man vidare bör utreda de alternativa användningsområden och faktorer som inte belysts i denna analys. Detta bör göras med bakgrund av Uppsala kommuns hållbara mål och respekt för torgets kulturhistoriska omgivning.

,

The competition of land surface in the inner city of Uppsala is increasing with a growing population. This paper analyzes the use of the ground surface at St. Erik's Square in Uppsala. St. Erik square is located in central Uppsala, surrounded by several historical buildings, and is currently used as a parking lot. The options analyzed are to continue to include the square used as a parking lot or to convert the square into a square with market trade. The options are analyzed by a cost-benefit analysis in which costs and benefits are monetized as far as possible in order of determining which option generates the socioeconomic welfare benefits.

A square with market trade reach significantly higher net benefits than a parking lot, based on the papers assumptions and calculations. The analysis underlines that a square with market trade is not necessarily the best alternative use of the land surface, there could be other alternatives that generates even higher net benefits which this paper does not include. What can be concluded from the analysis, with its calculations and assumptions, is that the parking lot on St. Erik Square generates very limited welfare benefits for the city.

The analysis has limitations and assumptions, which means that you should further investigate the factors and alternative uses that are not highlighted in this analysis. This should be done in light of the sustainable goals of the city and respect for the square's cultural environment.

Main title:Torghandel eller parkeringsplats på St: Eriks torg i Uppsala
Subtitle:en kostnadsnyttoanalys
Authors:Lindström, Linda
Supervisor:Elofsson, Katarina
Examiner:Gren, Ing-Marie
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:810
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Kostnadsnyttoanalys, CBA, St: Eriks torg, Uppsala stad, Torghandel, Parkering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2651
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2651
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Aug 2013 09:43
Metadata Last Modified:22 Aug 2013 09:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics