Home About Browse Search
Svenska


Ohlsson, Malin, 2013. Det fria yrkets förändring : en studie av småskaligt kustfiske i den småländska skärgården. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
541kB

Abstract

Den här kandidatuppsatsen i ämnet landsbygdsutveckling beskriver det små-skaliga kustfiskets förändring från efterkrigstiden fram till idag med exempel från Södra Marsö, i Misterhults skärgård på Smålandskusten.
Det småskaliga kustfisket står inför många utmaningar i form av sin små-skalighet samt påverkan från regleringar inom dagens fiskeripolitik, som är anpassade till storskaligt fiske. Jag har intervjuat tre kustfiskare och genom deras upplevelser tagit del av hur fiskeripolitiken blivit en allt större del av deras vardagsliv. Fiskarna har lågt förtroende för myndigheter, vilket tar sig olika uttryck.

Analysen görs utifrån ett perspektiv där expertsamhällets inverkan på poli-tiker och fiskare är central. Fiskarnas ontologiska trygghet påverkas, och systemets kolonisering av fiskarnas livsvärld visar sig. Myndigheternas relation med fiskare har utvecklats till vad som kan kallas en social fälla.

,

This study in rural development describes the transformation of small-scale coastal fishing from the post-war era until today with examples from Södra Marsö, in the archipelago of Misterhult in Småland, Sweden.
Coastal fishing faces a lot of challenges in view of it being small-scale, but it is also impacted by fishery policies adapted to large-scale fishing. In order to investigate their opinions, I have interviewed three coastal fishermen and through their experiences I have studied how the fishery policies has increasingly affected their daily life. The fishermen have a lack of confidence in authorities, which is displayed in different ways.

The analysis is given a perspective where the expert systems’ influence on politicians and fishermen is central. The ontological security of the fishermen is affected and the colonization of the life world of fishermen is presented. The relationship between the authorities and the fishermen has developed to become a social trap.

Main title:Det fria yrkets förändring
Subtitle:en studie av småskaligt kustfiske i den småländska skärgården
Authors:Ohlsson, Malin
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:kustfiske, strukturomvandling, social tillit, risksamhälle, politik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2637
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2637
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural population
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2013 14:52
Metadata Last Modified:19 Aug 2013 14:52

Repository Staff Only: item control page