Home About Browse Search
Svenska


Zilo, Torbjörn, 2013. Reducering av transportledtid för lövtimmer och brännved genom samtransport med andra sortiment : Reducing transportation lead-times for deciduous saw logs and firewood logs by co-transportation with other assortments. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En stor del av råvaran som används inom skogsindustrierna i Sverige kommer från privata skogsägare. En viktig aspekt för skogsägare är att kontrakterade uppdrag genomförs inom rimlig tid.

Lövtimmer och brännved förekommer ofta i små kvantiteter på avlägg, vilket innebär att transporter är svåra att planera. Tiden från att sortimenten finns tillgängliga för transport till mottagare tills att sortimentet har blivit inmätt på industrin (transportledtiden) kan utgöra en stor del av den totala tiden för ett uppdrag. Åtgärder som minskar transportledtiden ger potentiellt bättre förtroende från skogsägare. En möjlig åtgärd som leder till kortare transportledtid är att samtransportera sortiment med lång transportledtid med ett annat sortiment. Transporten går då via ett tillfälligt lager till mottagare.

Syftet med studien var att kartlägga kostnad för att åstadkomma kortare transportledtider för lövtimmer och brännved genom samtransport med barrmassaved. Huvudsyftet delades upp i tre delsyften:
• Kartläggning av befintliga transportledtider för lövtimmer, brännved samt barrmassaved.
• Analys av olika faktorers samband med transportledtiden.
• Beskriva kostnader för att minska transportledtiden genom samtransport.

Huvudstegen i metoden:
Fas 1: Kartläggning av transportledtiden för lövtimmer och brännved samt jämförelse med transportledtiden för barrmassaved.
Fas 2: Analys av samband mellan olika faktorer och transportledtid.
Fas 3: Beskrivning av merkostnader för åtgärd som minskar långa transportledtider för lövtimmer och brännved genom samtransport.

Studien indikerade ett samband mellan transportledtid och volym där transportledtiden ökade med större volymer vid avlägg. Dessutom fanns det ett samband mellan transportledtid och avstånd till mottagare där transportledtiden var större vid längre avstånd till mottagare. Med samtransport via tillfälligt lager fanns det potential att minska transportlediden med 19,6 % för lövtimmer och 8,6 % för brännved. För att öka andelen avlägg som avslutas inom acceptabel transportledtid rekommenderas en gräns för längsta transportledtid innan åtgärd implementeras på 100 dagar. Det innebär att 2,0 % fler avlägg med brännved och 6,6 % fler avlägg med lövtimmer hamnar inom en transportledtid som majoriteten markägare anser acceptabel. Åtgärden innebär även en kostnadsökning med 13,5 % för lövtimmer och 4,1 % för brännveden.

,

A large part of the roundwood used in the Swedish forest industry is acquired from forests owned by private landowners. An important issue for private landowners is that contracted projects are completed within a reasonable time frame.

Deciduous saw logs and firewood usually have relatively small volumes at landings. This leads to a more difficult planning of the transportation of these assortments. The time from when the assortments are available at the landings to when they have been scaled at the mill (transportation lead-time) usually makes up a large proportion of the total duration of a contract. Solutions that reduce transportation lead-time could, therefore, increase the confidence the private landowner feels toward the purchasing organization. A possible solution that results in a shorter transportation lead-time is to co-transport the assortments in question with other dominant assortments that have a shorter transportation lead-time. This requires that the minor assortments pass through a temporary storage at the receiving mill for the dominant assortments.

The aim of this study was to map the cost of reducing transportation lead-time for deciduous saw logs and firewood through co-transportation with other dominant assortments such as pine pulpwood. The aim was divided into three parts:
• Mapping of current transportation lead-times for deciduous saw logs, firewood and pine pulpwood.
• Analysis of the factors linked to the variation in lead-time.
• Describe the additional costs to reduce transportation lead-time through co-transportation.
The study was divided into three phases in accordance with the three parts of the aim:
Phase 1: Mapping of current transportation lead-time for deciduous saw logs and firewood and comparison with the transportation lead-time for these assortments with the transportation lead-time for pine pulpwood.
Phase 2: An analysis of the factors linked to the variation in lead-time.
Phase 3: Description of additional costs for solutions reducing long transportation lead-times for deciduous saw logs and firewood.

The results showed a correlation between transportation lead-time and volume per assortment, where the transportation lead-time increases with distance from receiver. An additional correlation was found between transportation lead-time and distance from receiver, where the transportation lead-time increased with distance between the landing and mill. Co-transport of deciduous saw logs or firewood with a dominant assortment with shorter transportation lead-time could decrease transportation lead-time with 19,6 % for deciduous saw logs and 8,6 % for firewood. In this case pine pulpwood was used as the dominant transport due to its frequent occurrence at landings. One option to increase the proportion of landings fulfilling a transportation lead-time acceptable for the majority of forest owners is co-transportation of assortments at landings that have a transportation lead-time greater than 100 days. This increased the proportion of landings with an acceptable lead-time by 2 % for firewood logs and 6,6 % for deciduous saw logs. This option increases transportation and handling costs by 4,1 % for firewood logs and 13,5 % for deciduous saw logs.

Main title:Reducering av transportledtid för lövtimmer och brännved genom samtransport med andra sortiment
Subtitle:Reducing transportation lead-times for deciduous saw logs and firewood logs by co-transportation with other assortments
Authors:Zilo, Torbjörn
Supervisor:Fjeld, Dag
Examiner:Athanassiadis, Dimitris
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:401
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:brännved, transportledtid, samtransport
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2579
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2579
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2013 14:01
Metadata Last Modified:12 Jul 2013 14:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics