Home About Browse Search
Svenska


Furusköld, Marcus and Grunér, Pontus, 2013. Skatternas inverkan på skogens värde : en fallstudie av räntefördelning och rationaliseringsförvärv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
571kB

Abstract

Prisstegringen på skog har under de senaste åren varit anmärkningsvärt hög. Samtidigt är det svenska systemet för beskattning av skogsintäkter mycket komplext och invecklat. Systemet medger att skogsägaren kan göra olika avdrag för att sänka sin skatt och därmed erhålla en högre lönsamhet. Möjligheten till avdrag och ekonomisk nytta av dessa är beroende av skogsbrukarens övriga inkomster och ägarförhållanden. Målet med denna studie är därför att utreda hur skattesystemet påverkar prisbildningen av skogsfastigheter. För att undersöka prispåverkan av framförallt räntefördelning och rationaliseringsförvärv har dels litteratur på området studeras och dels har en fallstudie genomförts.

Fallstudien utgår från exempelfastigheter där olika köparkategorier simuleras använda och inte använda räntefördelning och rationaliseringsförvärv. De uträknade skattekonsekvenserna ligger sedan till grund för en nuvärdesberäkning för exempelfastigheten, så att nyttan för skogsbrukaren av de olika skattereglerna kan erhållas.
Studiens beräkningar utgår från verkliga skogsfastigheter och skogsbruksplaner för dessa. För att bestämma skattebördan i de olika fallen har Skatteverkets e-tjänst för uträkning av skattebelopp använts. Som grund för att bestämma lönsamhet i de olika fallen har nuvärdesberäkningar utförts.

Studien visar att vissa köparkategorier har relativt stora skattefördelar av att investera i en skogsfastighet. Därav antas dessa köpare ha möjlighet att betala mer för skogsfastigheter och därmed höja prisnivån på dessa. Generellt kan konstateras att räntefördelning gynnar företagare med hög inkomst från annan näringsverksamhet och rationaliseringsförvärv gynnar de skogsägare som sedan tidigare äger skog.

,

The rise of forest prices has in recent years been remarkably high. Meanwhile, the Swedish system of taxation of forest revenues is very complex and intricate. The system allows the landowner to make various deductions to lower their taxes and thus obtain a higher profitability. The ability to make deductions, and economic benefits of these, are dependent on the forest owners other income and ownership. The goal of this study is to investigate how the tax system affects the formation of forest property prices. To examine the price impact of different tax rules a literature study and also a case study has been carried out. The case study assumes properties where different buyer categories are simulated using and not using various deductions. The calculated tax consequences are the basis for calculating the net present value of the property, so that the benefits of the different tax rules can be obtained.

The study shows that some buyer categories have relatively large tax advantages of investing in a forest estate. Hence the conclusion that some groups are willing to pay more for forest properties and thus increase the price level on forest properties.

Main title:Skatternas inverkan på skogens värde
Subtitle:en fallstudie av räntefördelning och rationaliseringsförvärv
Authors:Furusköld, Marcus and Grunér, Pontus
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:808
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:ekonomi, skog, beskattning, skatteplanering, fastighetspris, räntefördelning, rationaliseringsförvärv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2573
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2573
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2013 14:44
Metadata Last Modified:11 Jul 2013 14:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics