Home About Browse Search
Svenska


Sjöberg, Jerk, 2013. Relationship between moose (Alces alces) home range size and crossing wildlife fences. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
962kB

Abstract

Wildlife fences are today commonly used along highways to reduce the risk of vehicle collisions with wildlife. Since traffic and roads have expanded over the years, wildlife behaviour has become more interesting not only for the prevention of vehicle collisions but also to understand how human activities impact their natural habitats. Moose is one of those animals that have increased in interest in such studies. In this study, I tested if the probability to cross wildlife fences of moose would increase with increasing home range sizes, and also at what time of the year they cross. The study area is situated in Nordmaling municipality, located in Northern Sweden in the County of Västerbotten. Data from 2004/2005 with GPS positions of every hour from 18 moose individuals were used in this study. A normal 95% kernel utilization distribution (UD) was used to identify home range area of each individual and a general linear model (GLM) was used in analysis of home range area against response variable of crossings. To estimate which time crossings occurred over the year, a generalized linear mixed model (GLMM) was used. The results showed no effect of different home range sizes on the probability of crossing the fence. A difference over time and year was detected, with a more even distribution throughout the day in January compared to i.e. April and May which had a two sided distribution with most crossings in the morning and evening. I recommend future research to use more data and investigate how other factors like planned crossing areas passes affects the movement behaviour of moose.

,

Viltstängsel är idag vanligt längs med vägar för att minska risken för viltolyckor. Eftersom trafikmängd och vägar har ökat med åren, har även intresset för djurs beteendemönster ökat och inte bara för att förebygga viltolyckor utan också för att förstå hur människan påverkar deras naturliga miljö. Ett av dem djur som har ökat i intresse inom naturvetenskapliga undersökningar är älgen. I den här studien testades älgars hemområdesstorlek för att se om
möjligheten att passera viltstängsel ökar med en ökad hemområdesstorlek. Området för studien ligger i Nordmalings kommun, vilket ligger i norra Sverige i Västerbottens län.
Data från 2004/2005 med GPS positioner av varje timme från 18 älgindivider användes i denna studie. En vanlig 95 % kernelUD (utilization distribution) användes för att identifiera hemområdets area för varje individ och en general linear model (GLM) användes för att testa hemområdens area mot individer som passerat respektive inte passerat viltstängslet.

För att beräkna vilken tid passagerna inträffade över året, användes en generalized linear mixed model (GLMM). Resultaten visar att det inte finns någon skillnad i hemområdesstorlek för dem som passerar viltstängslet, men älgar verkar passera mer regelbundet under januari oavsett vilken tid det är på dygnet, i jämförelse mot april och maj
då dem passerar mer under morgon och kväll.

Med mer data kan resultatet bli annorlunda och det skulle vara intressant att se hur andra faktorer som till exempel hur insatta viltövergångar påverkar rörelsebeteendet hos älgen.

Main title:Relationship between moose (Alces alces) home range size and crossing wildlife fences
Authors:Sjöberg, Jerk
Supervisor:Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke
Examiner:Ball, John
Series:Examensarbete i ämnet biologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2013:13
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:home range, wildlife fence, moose (Alces alces), movement, Sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2558
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2558
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest injuries and protection
Animal ecology
Language:English
Deposited On:08 Jul 2013 14:27
Metadata Last Modified:08 Jul 2013 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics