Home About Browse Search
Svenska


Alvemar, Hans and Johansson, Caroline, 2013. CTF ur ett ekonomiskt perspektiv : en analys för storskaliga växtodlingsföretag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
705kB

Abstract

Denna uppsats är skriven inom ämnet Företagsekonomi och omfattar 15 högskolepoäng på C-nivå på Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Tanken bakom vår uppsats är att ge en bild av vad controlled traffic farming (hädanefter förkortat CTF) är, samt om odlingstekniken kan ge bättre lönsamhet i svenskt lantbruk. Förhoppningen är därmed att uppsatsen skall ge en grundförståelse inom ämnet.

CTF innebär att permanenta körspår anläggs och att all fälttrafik sker i dessa körspår. Följderna av detta blir således att åkermarken mellan körspåren övergår till att vara mer lucker, eftersom lantbruksmaskinernas markpackning koncentreras till körspåren. Markpackning är ett av de stora problemen i dagens jordbruk och målet med CTF är att öka lönsamheten genom högre fältavkastning till följd av bättre markförhållanden för grödan.

Studien utgörs av en jämförelse mellan konventionell plöjningsfri växtodling och odling med systemet CTF. Införande av CTF innebär både kostnadsbesparingar och intäktsökning. Kostnadsbesparing blir en följd av hög noggrannhet i GPS-tekniken med Real Time Kinematic (RTK) som ger minskad överlappning. Överlappning medför kostnader genom att ökad mängd insatsvaror och arbete används. CTF-systemet skall även ge högre skördenivå till följd av bättre markförhållanden, vilket innebär en högre intäkt. Dessa aspekter beräknas i jämförelsen med hjälp av elementär mikroekonomisk teori.

Den empiriska metoden för studien grundas på kvantitativ metodik med inslag av kvalitativa intervjuer. Olika former av personliga kontakter har varit av stor vikt för att nå ett trovärdigt empiriskt resultat.

Uppsatsens resultat visar på att CTF är lönsamt för två av de tre fiktiva typgårdarna i jämförelsen under dess förhållanden. Det är i huvudsak två aspekter som påverkar lönsamheten i CTF: den skördeökning som förväntas samt de justeringar av maskinpark som krävs.

,

This is a Bachelor’s thesis in business at the Swedish University of Agricultural Sciences, department of economics. The purpose of this thesis is to describe the farming system “controlled traffic farming” (CTF) and to evaluate if the system can increase profits for Swedish farmers.

CTF involves the establishment of permanent traffic lanes for all farming machinery in the field. This ought to result in the soil outside traffic lanes being less compacted, since all the soil compaction from machinery will be concentrated to a smaller area. Extensive soil damage from increased soil compaction by heavier farm machinery is very problematic. The aim with CTF is to reduce the soil compaction and raise the crop yields resulting in a more profitable farming business.

The study is to constitute a comparison between traditional reduced tillage farming and CTF. The introduction of CTF involves both cost reduction and increased income. Cost reduction as a product of high precision GPS with Real time kinematic (RTK) correction signal which leads to almost zero overlap in field operations. This reduces input cost for example labour, fuel, fertiliser and chemicals. Improved soil health as a product of CTF will increase crop yields and reduce energy need for cultivation. With these aspects of reduced cost and increased income from improved crop yields the study uses elementary microeconomic theory to execute the comparison and conduct a discussion.

The empirical method is based on quantitative methods with elements of qualitative interviews. Contacts from a number of persons with expert knowledge have been very important for the credibility of the empirical result.

The results show that CTF is profitable for two out of three fictitious farms in the comparison from the given conditions. The main two aspects for profitability of CTF are: expectations in increased crop yield and the additional cost for adjusting farm machinery for the system.

Main title:CTF ur ett ekonomiskt perspektiv
Subtitle:en analys för storskaliga växtodlingsföretag
Authors:Alvemar, Hans and Johansson, Caroline
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:793
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:CTF, controlled traffic farming, fasta körspår, lönsamhet, investering, GPS-RTK, Real time kinematic, GNS, växtodling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2490
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2490
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Agricultural machinery and equipment
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2013 14:55
Metadata Last Modified:03 Jul 2013 14:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics