Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Esbjörn and von Segebaden, Ludwig, 2013. Spannmålshandel för det småskaliga lantbruket. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
417kB

Abstract

En avreglerad marknad har lett till nya förutsättningar för handel med spannmål. Svenska jordbrukare har numera större möjlighet att själva påverka försäljningspriset utifrån spannmålsmarknadens fluktuationer. En globaliserad marknad där prissättningen styrs av utbud och efterfrågeförhållanden ger även de småskaliga jordbrukarna större incitament att aktivt följa prisförändringarna.
Denna studie ämnar utvärdera småskaliga lantbrukare i mälardalsregionen och deras inställning till att teckna kontrakt på råvaror. Vid analys av beslutsprocessen har riskattityder utgjort en betydande faktor för studien.
I studien har fyra grundliga intervjuer med småskaliga lantbrukare genomförts. Samtliga jordbrukare har liknande förutsättningar och bedriver liknande verksamheter. Konventionell växtodling för försäljning och brukningsareal vilken inte överstiger 150 hektar har utgjort grundkriterierna.

De interna faktorer som påverkar inför ett tecknande av kontrakt har visat sig vara lagerkapacitet och ekonomiska förutsättningar för en uppskjuten försäljning. Tidigare erfarenheter och individuell riskinställning påverkar också prissäkringsbesluten. De småskaliga lantbrukarna i fallstudien visade sig vara mycket välinformerade på såväl den inhemska som den internationella spannmålsmarknaden. Till skillnad från teorin visade sig varken utbildning eller ålder utgöra några avgörande faktorer vid informationsinhämtning och val av försäljningsmetod.

,

A deregulated market has led to new opportunities for trade in cereals. Swedish farmers now have a greater opportunity to determine in advance the selling price based on the cereals market fluctuations. A globalized market where prices are determined by supply and demand conditions also give the smaller farmers additional incentives to actively monitor market changes.

This study intends to evaluate small-scale farmers in the Mälardalen region and their approach to sign contracts for commodities. In the analysis of decision-making, risk attitudes constitute a significant factor in the study.
In the study, four in-depth interviews with small-scale farmers were conducted. All farmers operate similar activities. Conventional crop production for the open market and a production area which does not exceed 150 hectares has been the basic criteria.

The internal factors for contracts have proven to be storage capacity and economic conditions for a postponed sale. Past experience and individual risk attitude also affect hedging decisions. The small-scale farmers in the case study proved to be very well informed on both the domestic and the international grain market. Unlike the theory proved neither education nor age pose crucial factors in information acquisition and choice of sales method.

Main title:Spannmålshandel för det småskaliga lantbruket
Authors:Andersson, Esbjörn and von Segebaden, Ludwig
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:784
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC, NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:forwardkontrakt, prissäkring, beslutsprocess, spannmålshandel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2445
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2445
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2013 12:03
Metadata Last Modified:28 Jun 2013 12:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics