Home About Browse Search
Svenska


Brosäter, Carin and Peterhoff, Gabriella, 2013. En pilotstudie av unghästars användning av ligghall i grupphållningssystem. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
573kB

Abstract

Today, individual indoor stalls and individual outdoor paddocks are the most common way to house horses in Sweden. The way that we manage, house and feed the horses are not optimal for the species natural basic behavioural needs. However, the awareness of this grows in the context of research and the emergence of alternative housing systems. One of the alternatives to the traditional format in individual boxes is called group housing. Group housing systems allow horses to live in herds and they can choose how they want to distribute the hours of the day between movement, resting and foraging.

The purpose of this study is to examine how frequently the young horses in a group housing system use the indoor lying area. There is an economic aspect in whether an indoor lying area should be built or not. According to the Swedish Animal Welfare Act horses must have access to an indoor lying area during the cold season when there is no pasture growth. A basis for this could be the ability to regulate their thermoneutral zone. However, there is only limited information about the extent to which the horses use the indoor lying area.

The research is: To what extent are young horses using the indoor lying area in a group housing system?
The study's experiments involved four horses, three geldings and one mare between three and six years old. The two group housing systems on Utnäs 1:1 consists of gravel surfaces, large grass pastures, and a building that houses two indoor lying areas of the dimensions 12x12 m and 12x7 m. Experiments were conducted in two rounds for 1 ½ days each during March/April 2013. The horses were equipped with GPS devices which registered their position.
The result show that the horses spent in average 19 % of the total measurement time in the indoor lying areas during the two trials. Variations can be seen both between individuals and between experimental periods. Despite some doubts concerning GPS reliability the result is considered to be sufficiently credible to answer the question of this study. In conclusion, based on the results it is reasonable to assume that an indoor lying area is necessary for horses in groups housing systems during the cold season when there is no pasture growth.

,

Idag är individuella boxar inomhus samt individuella rasthagar utomhus det vanligaste sättet att inhysa hästar på. Sättet som vi hanterar, hyser och utfodrar hästar är inte optimalt för arten. Medvetenheten om detta ökar dock i samband med forskning och uppkomsten av fler alternativa inhysningssystem. Ett av alternativen till den traditionella uppstallningen i individuella boxar är en så kallad lösdrift utomhus där hästar går i grupp. Grupphållningssystem tillåter hästar att leva i flock och de kan välja hur de vill fördela dygnets timmar mellan rörelse, vila och födosök/ättid.

Syftet med denna studie är att undersöka hur mycket unghästar i lösdrift använder ligghallen. Detta på grund av att det finns en ekonomisk aspekt i huruvida en ligghall ska byggas eller inte samt att det enligt djurskyddslagen måste finnas ligghall under den kalla årstiden då betestillväxt inte sker.

Den frågeställning som denna studie sökt att besvara är: I hur stor utsträckning uppehåller sig unghästar i ligghallen?
I studiens försök deltog fyra hästar varav tre valacker och ett sto, åldersspannet på hästarna var 3-6 år. De två grupphållningssystemen på Utnäs 1:1 består av hårdgjorda/grusade ytor, större gräsbevuxna områden samt en byggnad som hyser två ligghallar av måtten 12x12 m respektive 12x7 m. Försöken genomfördes i två omgångar under 1½ dygn vardera under mars/april 2013. Hästarna försågs med GPSer som registrerade deras position.

Studien visar att hästarna spenderade i genomsnitt 19 % i ligghallen av den totala mätningstiden under de båda försöken. Variationer kan utläsas både mellan individer och mellan försöksperioderna. Trots att viss tveksamhet finns rörande GPSernas tillförlitlighet anses resultatet vara tillräckligt trovärdigt för att kunna besvara studiens frågeställning. Baserat på resultatet är det rimligt att anta att en ligghall är nödvändig för utegångshästar under den kalla årstiden då betestillväxt inte sker.

Main title:En pilotstudie av unghästars användning av ligghall i grupphållningssystem
Authors:Brosäter, Carin and Peterhoff, Gabriella
Supervisor:Roepstorff, Lars and Rundgren, Margareta
Examiner:Morgan, Karin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K 23
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Lösdrift, Beteende, GPS, Equine
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2425
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2425
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2013 09:14
Metadata Last Modified:25 Jun 2013 09:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics