Home About Browse Search
Svenska


Steen, Johanna, 2013. Hållbarhet i svensk tomatproduktion : med utblick mot tomatproduktionen i Nederländerna och Spanien. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
834kB

Abstract

Tomater finns i dagligvaruhandeln året runt. I Sverige finns ingen produktion av tomater vintertid och då behöver de importeras från länder som har ett varmare klimat. Sverige har en egen produktion av tomater från april till november. Trots egen produktion kan inte efterfrågan på marknaden mötas, inte ens på sommaren. I Sverige har koldioxidsskatterna och diskussionerna om fortsatta höjda skatter i framtiden fått många odlare att byta uppvärmning från fossila bränslen till förnybar energi. Förnybar energi har en mindre påverkan på klimatet än fossilt bränsle.
Nederländerna använder i huvudsak fossilt bränsle då landet har egen tillgång till naturgas medan spanska växthus oftast inte har någon uppvärmning och därför har låg klimatpåverkan. Dock har Spanien idag svårt att få bevattningsvattnet att räcka till och dessutom är bekämpning med kemiska bekämpningsmedel mot skadedjur vanligt. De vanligaste bekämpningsmetoderna i Sverige och Nederländerna är biologisk bekämpning.

I framtiden förväntas klimatet att förändras på grund av växthuseffekten. Temperaturen förväntas öka både i Sverige och i södra Europa. I Sverige tros nederbörden öka men det förväntas samtidigt också bli torrare på vissa platser på grund av den förlängda vegetationsperioden. I Europa tros områden som redan har problem med vattenbrist få ännu större problem samtidigt som andra områden som redan idag har rikligt med regn tros få en ökad nederbörd.

Idag finns det möjlighet att göra val i hur odlingen ska skötas, vilket substrat som ska användas, vilka näringsämnen som behövs och hur de ska tillföras, eller arbetsintensitet i produktionen. I framtiden kommer det kanske inte finnas något alternativ om miljön tar mindre skada av system som kostar mer och kräver mer arbetskraft.
Vid produktion av tomater går det åt mycket vatten. När ett land producerar tomater för export är det därför till en fördel om produktionen ligger i ett land som har större tillgång till vatten än landet som tomaterna exporteras till. När ett land exporterar grönsaker exporteras även vatten som är bundet i grönsakerna. Det är därför inte hållbart att Spanien, som idag har större problem med att få bevattningsvattnet att räcka, ska producera och exportera till Sverige som har mindre problem med vattenbrist. Nederländerna använder fossilt bränsle för uppvärmning av sina växthus och här därför en större miljöpåverkan än den svenska produktionen som, till stor del, använder förnybar energi som uppvärmning. Att importera tomater från Nederländerna flyttar Sveriges klimatpåverkan utomlands och medför samtidigt att den ökar, eftersom klimatpåverkan från tomatproduktionen är större i Nederländerna än i Sverige. En framtida minskad tomatimport från andra länder leder till att svenska producenter måste börja producera mer för att kunna möta efterfrågan på marknaden. Samtidigt måste konsumenter bli medvetna om konsekvenserna av de val de gör när de väljer produkter. Att konsumera säsongsmässigt och bara äta tomater under sommarhalvåret skulle leda till minskade koldioxidutsläpp. Svenska producenter kommer inte bara behöva producera mer utan de kommer också bli tvungna att anpassa sig efter nya odlingsförutsättningar då klimatet förändras.

,

Tomatoes are available in grocery stores all year around. In Sweden there is no production of tomatoes during winter and therefore they must be imported. Sweden produces tomatoes between April and November. Even during the high season, supply cannot reach the demand for tomatoes which means some importation is necessary. In Sweden the discussion on carbon tax and future increased taxes have made farmers change the fuel used for heating their greenhouses. Renewable energy is now promoted above conventional fossil fuels. Renewable energy has a lower impact on the global climate than fossil fuel. The Netherlands mainly uses fossil fuel because they have a lot of natural gas in their country. The Spanish production often does not use any heating at all and has therefore a small impact on the global climate. However, Spain has difficulty irrigating because of a lack of water to suffice its production and thus chemical controls are often used. The most widely used control in Sweden and the Netherlands is biological control.

In the future a climate change is expected due to an increased greenhouse effect. The temperature is expected to increase in Sweden but also in the rest of Europe. The rainfall is believed to increase in some parts of Europe but at the same time it is also expected that there will be more dry periods. Countries that already have problems with water shortages will get bigger problems.

Today farmers can choose how to run their cultivation, which substrate to use and which nutrients should be applied. In the future it may not be well justified to merely choose from the cheapest possible environment farming systems, it may be necessary that more environmentally sound systems be used despite the potential costly investments required.

When a country produces tomatoes a lot of water is used for the production. It is not sustainable that countries that do not have enough local water themselves produce and export to other countries that may not share the same issues of water shortages. Spain is a country that already has problems with water shortages and will likely get bigger problems than Sweden in the future. Therefore it will not be possible to import tomatoes from Spain at the same volumes as it is done today. The Netherlands uses fossil fuels and therefore has a greater environmental impact than Sweden does who mostly uses renewable energy. By importing from the Netherlands, Sweden’s environmental impact is just moved abroad and at the same time its carbon footprint is increased because of the increased use of fossil. The less food Sweden imports, the more Swedish producers must increase their own production to meet the demand of the market. At the same time consumers have to be more aware of the consequences of their choices. To have a seasonal consumption and only eat tomatoes
in the summer months would lead to decreased carbon emissions. The Swedish producers will not only have to produce more but also have to adapt to new farming conditions when climate changes.

Main title:Hållbarhet i svensk tomatproduktion
Subtitle:med utblick mot tomatproduktionen i Nederländerna och Spanien
Authors:Steen, Johanna
Supervisor:Gissén, Charlott
Examiner:Mattsson, Jan Erik
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Tomat, Solanum lycopersicum, tomatproduktion, Hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2422
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2422
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:24 Jun 2013 12:16
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics