Home About Browse Search
Svenska


William, Caroline, 2013. Xylitolförgiftning hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
119kB

Abstract

Syftet med den här litteraturstudien är att sammanställa den kunskap man idag har om xylitolförgiftning hos hund. Studien begränsar sig till hur hundar kan exponeras för xylitol, hur upptaget av xylitol går till, vilka toxiska effekter och symtom som erhålls vid förgiftning samt differentialdiagnoser och behandling.

Rapporteringen av xylitolförgiftningar hos hund har ökat i USA, vilket man tror beror på att användningen av xylitol ökat och även dess användningsområden.

Xylitol tycks vara en helt ofarlig produkt för både människor och många andra djur. Människa kan i värsta fall få osmotisk diarré vid överkonsumtion. Hund är dock ett undantag och kan vid förtäring av låga mängder xylitol få mild hypoglykemi. Vid högre doser kan xylitol ge allvarlig hypoglykemi som kan leda till döden om hunden inte snabbt får intensivvård. Nya studier tyder också på att hundar kan utveckla leversvikt efter förtäring av xylitol.

Hundars absorption av xylitol från magtarmkanalen skiljer sig åt gentemot andra djur och människor. Hundar absorberar det xylitol som intagits nästan fullständigt. Absorptionen sker dessutom mycket snabbt till skillnad från de flesta andra djur och människor, vilka absorberar både långsammare och mindre andel av det xylitol som intagits. Hundar får en dosrelaterad insulinfrisättning av xylitol som kan vara upp till sex gånger så hög som vid samma dos glukos. Vad som orsakar denna insulinfrisättning vet man inte ännu. Det finns dock teorier om att det skulle vara en metabolit från xylitol som orsakar frisättningen eller att det är xylitol i sig själv som orsakar den.

Att informera djurägare om xylitols toxicitet är mycket viktigt då det kan få mycket allvarliga konsekvenser för hunden och eftersom xylitol idag förekommer i väldigt många produkter, vilket utgör en stor risk för att hundar drabbas.

,

The purpose of this study is to compile the present knowledge of xylitol poisoning in dogs. The study is limited to how dogs can be exposed to xylitol, the process of xylitol uptake, which toxic effects and symptoms xylitol poisoning cause as well as differential diagnoses and treatment.

Reports of xylitol poisoning in dogs has increased in the United States, which is believed to be related to more use of xylitol nowadays and because the application areas have increased.

Xylitol seems to be a harmless product for both humans and many other animals, and in the worst cases it only results in osmotic diarrhoea in humans at overconsumption. The dog is an exception thus xylitol causes mild hypoglycaemia when they are exposed to low amounts of xylitol. At higher doses, xylitol can cause severe hypoglycaemia, which can lead to death, if the dog does not quickly receive intensive care. Recent studies also suggest that the dog also may develop liver failure after ingestion of xylitol.
The absorption of xylitol from the gastrointestinal tract in dogs differs to other animals including humans. Dogs basically absorb all xylitol after ingestion and it is a very rapid absorption, unlike most other animals, which absorb the substance less efficiently and furthermore absorb a lesser fraction of the ingested xylitol than dogs. In dogs xylitol induce a rapid insulin release, which is higher than the insulin release would be at the same dose of glucose. The cause of this insulin release is yet unknown. Possible theories are that it is a metabolite of xylitol or xylitol itself that cause the release, but it needs to be examined more.

It is very important to inform dog owners of xylitol toxicity, since it can have very serious consequences for the dog, and because xylitol is present in many products today, which constitutes a big risk that dogs may be exposed.

Main title:Xylitolförgiftning hos hund
Authors:William, Caroline
Supervisor:Larsson, Pia and Tallkvist, Jonas
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:58
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:xylitol, förgiftning, hund, hypoglykemi, leversvikt, symtom, behandling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2392
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2392
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2013 09:54
Metadata Last Modified:18 Jun 2013 09:54

Repository Staff Only: item control page