Home About Browse Search
Svenska


Söderberg, Camilla, 2013. Sustainable phosphorus management of horse paddocks at Julmyra. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Horse keeping is gaining an increasing interest in Sweden. During 2004 to 2010 the number of horses increased
with 10 - 20 %, and was estimated to be 362 700 in 2010. Julmyra Horse Center (JHC), situated in Heby municipality,
is a gated community for people sharing a large interest for horses and a vision of a sustainable horse
management has been formulated. This study evaluates how the horse keeping of today at JHC, and how an
expansion of the horse keeping may affect the risk of enhanced phosphorus load to the nearby lake system
Vansjön – Nordsjön. The risks associated with outdoor horse keeping are an accumulation of phosphorus in the
soil profile caused by dung deposition and roughage residues, and treading damages, that might contribute to
eutrophication. The soils in the area are mainly lowland soils with high humus content. The mineral fractions are
dominated by sand, sandy loam and moraine. There are no regulations regarding livestock densities for outdoor
horse keeping in Sweden, but maximum 2-10 horses/hectare is recommended in order to retain a vegetation
cover in paddocks. The livestock density at JHC today is 17.5 horses per hectare, causing treading damages in
most paddocks. The paddocks receive approximately a yearly input of 38 – 53 kg P/hectare with the current
horse density. The soil phosphorus status in most of the paddocks (P-AL) was low to moderate, 4.2 – 7.9 mg/100
g soil. However, in areas where an accumulation of phosphorus by dung deposition had occurred over a long
period of time, and for a loose housing system the P-AL values were higher (17.7 and 16.3 mg/100 g soil). In
these areas, the values of phosphorus sorption capacity in the soil were low or moderate (1.1 and 4.5) and the
degree of soil phosphorus saturation quite high (up to 22.0 %). It was concluded that there is a continuous accumulation
of phosphorus in the horse paddocks which is not sustainable in the long-term. In order to make the
paddock management at JHC sustainable suggested countermeasures are increased paddock areas, cleaning of
dung and roughage residues and establishment of grass vegetated buffer strips between paddocks and the watercourse.

,

Julmyra Horse Center (JHC) är ett hästsportsamhälle i Heby kommun, Uppsala län, som omfattar 250 hektar
mark. På JHC finns hästsportanläggningar i form av stall, travbana, ridhus m.m. och också boendemöjligheter.
Julmyra Horse Center har en vision om en hållbar hästhållning. I dagsläget finns det 105 hästar på området men det finns planer på att utöka till 500 hästar. I samband med en utökad hästverksamhet planeras även utökad
byggnation med konceptet ”gård på gården”, som innebär avstyckning av mark på 2-5 hektar där bostadshus
samt stall kan uppföras.

Ett stort antal hästar samlat på en begränsad yta kan komma att påverka miljön på ett negativt sätt om hästhållningen
inte är hållbar. Det som främst kan orsaka problem är gödselhantering, av både stallgödsel och gödsel
i rasthagar. I detta fall ligger hästanläggningen uppströms sjösystemet Vansjön- Nordsjön som är påverkat av
övergödning. Övergödning i sjöar orsakas av tillförsel av växtnäring, framförallt fosfor, och oro finns för att en
utökad hästverksamhet kan komma att påverka sjösystemets ekologiska status. Främst är det fosforläckage från
rasthagarna som utgör en risk. När det gäller hantering av gödsel i stallen har JHC redan en fungerande stallgödselhantering i form av containersystem.

Av områdets 250 hektar utgör ca 6 hektar rasthagar till de 105 hästarna, vilket ger ett djurtryck på 17,5 hästar
per hektar. Det är ett djurtryck som ligger högt över Jordbruksverkets rekommendationer. Ett för högt antal hästar
leder till att marken i rasthagarna blir upptrampad och att det då inte finns ett sammanhängande växttäcke
som kan ta upp växtnäringen från hästgödseln och skydda mot jorderosion. Genom att hagarna ligger längs bäcken som går genom området finns därmed en direkt risk för belastning av växtnäring och jordpartiklar. I arbetet gjordes en fosforbalans och fosforbelastningen på hagarna uppskattades. Jordprover togs för att undersöka
markens fosforinnehåll och förmåga att binda fosfor som tillförs med gödseln. Beräkningarna indikerar en
hög fosforbelastning som kan innebära ökad risk för förluster av fosfor. Samtidigt visar jordprovtagningen att
marken, förutom i två identifierade riskområden, har relativt låg fosformättnadsgrad och förmåga att binda fosfor.

Där utgör dagens tillförsel av fosfor ingen större läckagerisk, men kan på sikt leda till problem. Riskområdena, där fosforinnehållet i marken var högt, och förmågan att binda ytterligare fosfor nedsatt, var platser med stor belastning av gödsel under lång tid. De åtgärder som rekommenderas för att JHC ska uppfylla sin vision om
en hållbar hästhållning är att mocka ut gödsel och foderrester från rasthagarna, samt att utöka antalet rasthagar för att minska djurtrycket. Detta för att fosforbelastningen inte ska bli ett problem i form av ökat läckage i framtiden.

Dessutom behövs etablering av skyddszoner mot bäcken för att förhindra ytavrinning från hagarna under perioder med regn eller snösmältning.

Main title:Sustainable phosphorus management of horse paddocks at Julmyra
Authors:Söderberg, Camilla
Supervisor:Aronsson, Helena and Parvage, Masud and Owenius, Sophie
Examiner:Ulén, Barbro
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2013:11
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:Julmyra Horse Center, phosphorus losses, phosphorus accumulation, eutrophication, horse paddock, outdoor horse keeping, horse manure management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2375
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2375
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil science and management
Soil erosion, conservation and reclamation
Language:English
Deposited On:14 Jun 2013 12:57
Metadata Last Modified:14 Jun 2013 12:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics