Home About Browse Search
Svenska


Antonsson, Christoffer, 2009. Sammyllad startgiva till kärnmajs : en orienterande studie. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Agrosystems (until 121231)

[img]
Preview
PDF
411kB

Abstract

Majs är en krävande växt, framförallt när det gäller växtnäring. Den vill ha näring tidigt och under en lång tid. Försök har visat att det skulle vara en skillnad i kärnskörd av majs vid olika växtnäringsgivor. Att sammylla en startgiva av växtnäring tillsammans med utsädet vid sådd skulle kunna göra så att plantan växer till sig fortare och kan på så sätt klara sig bättre mot sjukdomar, insekter och konkurrera mer med ogräs. En tidig utveckling av plantan brukar även bidra till en högre skörd.

Ett växtodlingsförsök gjordes för kärnmajs med olika gödslingsstrategier med sammyllad startgiva och en kombisådd grundgiva eller enbart en sammyllad startgiva. Detta för att undersöka om det är en signifikant skillnad eller inte. Det gödselmedel som används i försöket är ett ammoniumfosfatgödselmedel NP12-23.

I resultatet kan man sedan se att det blev en reducerad signifikant skillnad i kärnskörd av majs vid en kraftig sammyllad startgiva på 26,5 kg/ha NP12-23 och med en kombisådd grundgiva på 100 kg/ha NP12-23. Vid de andra gödselgivorna blev det ingen signifikant skillnad i skörd. Av de medelvärden som togs ut ur varje block kan man se en tendens till en högre kärnskörd vid 12,3 kg/ha NP12-23 sammyllad med majsfröet. Försöket var placerat på en gammal betesmark för kor, vilket troligen innebar att jorden redan innan försökets start hade ett högt innehåll av tillgänglig växtnäring för plantorna.

Man bör anpassa fosfortillförseln efter markens innehåll av fosfor, därför är markkartering viktigt.

,

Maize is a demanding plant, above all in terms of plant nutrient. It wants nutrition early and during a long time. Trials have shown that it would be a difference in the core harvest of maize at different plant nutriment. A pop-up starting yield of fertilizer with the seed at sowing could make the plant grow faster and do better against diseases, insects and weeds. An early development of the plant tends to also contribute to a larger harvest.

A plant cultivation experiment was done for core harvest maize with different fertilization strategies that both have a pop-up fertilizer start and a combined sowing give or only a pop-up fertilizer start. This to prove if it is a significant difference or not. The fertilizer used in the experiment is an ammonium phosphate fertilizers NP12-23.
The result shows that there was a reduced significant difference in core harvest of maize at a sharp pop-up fertilizer start ration of 26.5 kg / ha NP12-23 and with a combined sowing start ration of 100 kg/ ha NP12-23. At the other nutrients, there were no significant difference in the harvest. Of the average values that were taken from each block, you can see a trend towards a larger core harvest at 1.5 kg N and 2.8 kg P with the maize seeds.

The experiment was located at an old pasture for cows, which probably meant that the soil before starting the experiment had a high content of available plant nutriement.

Main title:Sammyllad startgiva till kärnmajs
Subtitle:en orienterande studie
Authors:Antonsson, Christoffer
Supervisor:Svensson, Sven-Erik
Examiner:Andersson, Allan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
Keywords:Kärnmajs, Startgiva, Sammyllad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-59
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-59
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:26 Oct 2009 07:48
Metadata Last Modified:04 Dec 2013 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics