Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Jonas and Levin, Staffan, 2013. Kommunikation och motivation i skogsentreprenad : eventuell påverkan på lönsamheten. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1F). Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
572kB

Abstract

Skogsentreprenörsbranschen beskrivs ofta som olönsam och med dålig arbetsmiljö. Den har ett starkt fokus på kostnadsreduktion, produktivitet och teknisk utveckling. Det finns studier som identifierar var det finns brister och vad som kan göras för att öka lönsamheten. Företagsekonomiska kunskaper och ekonomisk uppföljning är ofta något som kan utvecklas. Företagens verksamhet är starkt beroende av dess anställda och deras prestationer. Denna rapport syftar till att beskriva de anställdas motivation och företagens kommunikationsproceser, samt undersöka om dessa kan påverka lönsamheten.

Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med två företagsledare, dess uppdragsgivare och fyra anställda. Nyckeltal för de två företagen beräknades utifrån årsredovisningar från 2008-2012. Dessa nyckeltal har sedan jämförts med nyckeltal för ett genomsnitt av 424 drivningsentreprenörer för att få ett perspektiv på de två studerade företagen. Ett teoretiskt raster utifrån kommunikation- och motivationsteori har sedan lagts över empirin.

Resultatet av rapporten visade att det inte går att urskilja några skillnader ur ett motivationsteoretiskt perspektiv men att det finns skillnader i företagens kommunikationsprocesser. Lönsamheten för de två företagen ligger i eller över nivån med det jämförda genomsnittet. Genom nyckeltalen konstaterades att företag B är mer lönsamt än företag A dock går det inte att härleda detta till skillnaden i kommunikationsprocessen då det är många faktorer som påverkar lönsamheten.

,

Forest contractors are often described as unprofitable and with poor working environment. It has a strong focus on cost reduction, productivity-oriented and technological development. There are studies that identify where there are gaps and what can be done to increase profitability. Business knowledge and financial monitoring is often something that can be developed. Corporate business in this sector is highly dependent on its employees and their accomplishments. This work aims to describe the motivation and corporate communication, and examine whether these can affect profitability.

The study was conducted through interviews with two managers, their clients and four employees. Key figures for the two companies were calculated from annual reports from 2008-2012. These ratios were then compared with the ratios for an average of 424 forest contractors to get a perspective of the two companies studied.

The results of the study showed that it is not possible to tell any difference in a motivation theory perspective but there are differences in communication. The profitability of the two companies is in or above the level of the compared average. Through financial ratios were found that Company B is more profitable than company A, however, it is not possible to deduce that the differences in communication affect profitability since many factors are involved.

Main title:Kommunikation och motivation i skogsentreprenad
Subtitle:eventuell påverkan på lönsamheten
Authors:Johansson, Jonas and Levin, Staffan
Supervisor:Hultåker, Oscar
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Finansiella mått, utvecklingspotential, företagande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2316
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2316
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2013 08:36
Metadata Last Modified:15 May 2013 08:36

Repository Staff Only: item control page