Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Sebastian, 2013. Risk i lantbruket : attityd och riskhantering baserat på sex fallgårdar. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med studien är att undersöka lantbrukarnas beslutfattande i relation till risk. Mer specifikt undersöks och identifierar studien vad som är grundkällorna/domänerna till risken. Inom varje källa/domän identifieras lantbrukarnas attityd och hantering av risk utifrån lantbrukarnas perspektiv.

Studien baseras på kvalitativa intervjuer med sex lantbrukare i Hallands län, där lantbrukarna själva får berätta utifrån sina egna perspektiv var de upplever att risken finns på gården och hur de hanterar risken. Även sex påståenden ställs i ett format som kallas ”Likert statement scale” under intervjun beträffande lantbrukarnas risktagande för att fånga upp en generell riskattityd bild.
Lantbrukarna upplever risk inom ett flertal domäner som i produktion, pris/marknad, finansiell, person och humankopplad och institutionella områden. Riskerna i de upplevda domänerna hanteras med en mix av riskhanteringsverktyg som litteraturen identifierat. Ett flertal ytterligare åtgärder som användes för att hantera risken i företagen är att vårda relationer med omgivningen berör gården och att bygga upp företagets likviditet för att starkare kunna möta marknadens prisfluktuationer. Fyra av de sex lantbrukare upplevde att den största risken var person- och humankopplad, framförallt deras egen ohälsa och den humana resursen på gården. Den institutionella risken upplevde samtliga lantbrukare utgöra den minsta risken, då det bara handlar om att anpassa verksamheten efter nya regler vilket lantbrukarna ständigt är tvungna att göra.

Lantbrukarna påvisar i mer eller mindre utsträckning en riskavert attityd i samtliga domäner, vilket instämmer med tidigare litteratur. Det den kvalitativa intervjuundersökningen påvisar är att risk är mer förenat med individens uppfattning av aktivitetens risk eller nytta, mer än olika attityder mot förväntad risk. Detta innebär att risk upplevs väldigt olika från individ till individ, och faktorer som påverkar riskperceptionen lantbrukarna emellan är i allra högsta grad erfarenhet och ålder.

,

The purpose of this study is to investigate in farmers' decision making in relation to risk. More specifically it investigates and identifies the basic sources/domains of risk. Within each source/domain each person’s attitude and risk management perspective is identified and analyzed.
This study is based on qualitative interviews with six farmers in Halland County in the southwest of Sweden. The farmers identify from their own perspectives the largest risk domain on their farm and clarify how they manage that risk. Six allegations regarding farmers' risk-taking made in a format called "Likert statement scale" were used during the interviews to capture each farmer’s general risk attitude.

Farmers perceive risk in a number of domains, for example production, price/market, financial, personal and human related and institutional areas. Perceived risk is managed with a mix of risk management tools identified by earlier literature; in addition to that other procedures were taken to decrease the risk on the farms. Four out of six farmers experience person and human related risk to be the greatest, especially their own health and the human resources related to the farm. The institutional risk is considered to be the least significant risk according to all farmers in the study; it is just a matter of adapting the operations to new rules.

Farmers have to different extents a risk aversion attitude in all domains, which cohere with previous literature. The qualitative interview study demonstrates that the risk is more associated with individual perception of the risk more than different attitudes towards the expected risk.

Main title:Risk i lantbruket
Subtitle:attityd och riskhantering baserat på sex fallgårdar
Authors:Johansson, Sebastian
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:779
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Risk i lantbruket, riskattityd, riskhantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2303
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2303
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2013 11:14
Metadata Last Modified:08 May 2013 11:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics