Home About Browse Search
Svenska


Forsman, Josefin, 2013. Samgång på djurpark - en modern lösning eller ett gammalt problem?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
566kB

Abstract

Att hålla olika arter tillsammans i ett så kallat samgångshägn är vanligt på djurparker och är en ökande trend. Djuren som ingår i dessa hägn lever ofta på en större yta, och kan få en utvecklad och mer komplex social berikning som kan leda till en ökad aktivitet och högre välfärd. Dock finns risker som bör beaktas; dels för fysiska skador orsakade direkt eller indirekt av aggression mellan och inom arterna, dels stressproblem och risk för smittspridning. Ur djurparkens och dess besökares perspektiv finns också både för- och nackdelar. För djurparken kan samgång både lösa och skapa problem med oönskade beteenden av olika slag, och samgångshägn kräver generellt mer arbete både i planerings- och skötselstadiet. Besökare uppskattar generellt samgångshägn då dessa kan vara mer aktiva med ett välplanerat val av arter, speciellt om de olika arterna utnyttjar hägnet på olika tider och på olika sätt. Dessutom finns det teorier om att samgångshägn har stort undervisningsvärde.

Det finns väldigt mycket att tänka på vid planering av ett samgångshägn, där hägndesign och val av arter och individer spelar stor roll. Överlag kan sägas att det krävs en djup förståelse för de ingående arternas beteende och behov, tillsammans med kunskap om de inblandade individerna om man vill vara säker på en harmonisk samgång.

,

Keeping different species together in a mixed species exhibit is commonplace in zoos and a rising trend. The animals in mixed species exhibits usually get a larger living space, and can get a more developed and complex social enrichment which can lead to an increase in both activity and welfare. There are, however, risks that need to be accounted for. First, there is the risk of physical injury caused either direct or indirect by intra- or interspecific aggression. Then there is the possibility of increased stress, and thirdly the risk of diseases spreading. From the zoo and its’ visitors’ perspectives there are pros and cons with mixed species exhibits as well. Mixing different species together in one exhibit can both solve, and cause, problems with different sorts of unwanted behavior. Mixed species exhibits generally needs more work, both in the planning, and management stages. Visitors generally appreciate mixed species exhibits as these, with the right selection of species can be more active. Also, there are theories that mixed species exhibits can have an enhanced educational value.

There is a lot to think about when planning a mixed species exhibit, enclosure design and mix of species and individuals being important aspects. Generally, a deep understanding for the species behavior and needs, as well as knowledge of the individuals involved is needed if a well-functioning exhibit is to be ensured.

Main title:Samgång på djurpark - en modern lösning eller ett gammalt problem?
Authors:Forsman, Josefin
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:54
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:samgång, djurpark, zoo, berikning, hägndesign
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2298
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2298
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2013 07:38
Metadata Last Modified:08 May 2013 07:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics