Home About Browse Search
Svenska


Sjögren, Vidar, 2013. Naturlig föryngring efter markberedning med harv eller Bracke Planter i Småland. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
583kB

Abstract

Studiens syfte var att jämföra Bracke Planter (BP) med harvning med avseende på andelen markberedd areal, uppkomsten av naturligt föryngrade stammar av olika trädslag per ha och huvudplantors medelhöjd tre år efter plantering. Jämförelserna mellan de två metoderna gjordes gruppvis med lika antal inventerade trakter för respektive metod, inventeringen gjordes i Småland under augusti månad 2012. För att fastställa andelen markberedd areal mättes arean på markberedningshögar och harvspår på årsfärska markberedningar (6 trakter). Förekomsten av naturlig föryngring och höjd på huvudstammar (ca 550 mätta plantor/metod) registrerades för totalt 16 trakter. Andelen markberedd areal var signifikant högre för harv än för BP, ca 33 % jämfört med 22 %. Det var ingen signifikant skillnad i totalt antal naturligt föryngrade plantor/ha eller i huvudplantors medelhöjd mellan harv och BP. Endast ett trädslag visade tydlig signifikans vid den trädslagsvisa jämförelsen, nämligen sälg som var signifikant vanligare på BP-trakter än på harvade trakter. Slutsatsen är att en större andel markberedd areal (jfr skillnaden mellan BP och harv) inte behöver leda till fler naturligt föryngrade plantor per ha och därmed ett ökat framtida röjningsbehov. I denna studie har troligtvis andra ståndortsegenskaper än markstörningen i sig påverkat uppslaget av naturlig föryngring.

,

The aim of this study was to compare Bracke Planter (BP) with disc trenching in terms of the proportion of scarified area, the number of naturally regenerated stems of different species of trees per ha and the main stems’ average height, three years after planting. The comparisons between the two methods were made collectively with equal number of inventoried stands for each method. The inventory was made in Småland (southeastern Sweden) in August 2012. To determine the percentage of scarified area, the mounds’ and trenches’ surface area was measured on sites prepared during 2012 (six stands). The occurrence of natural regeneration and height of the main stems (circa 550 seedlings/method) were recorded for a total of 16 stands. The proportion scarified area was significantly higher for the disc trencher than for BP, about 33% versus 22% respectively. There was no significant difference in the total number of naturally regenerated seedlings per ha or in average height of main stems between disc trenching and BP. When compared tree species-wise, only Salix caprea showed significance, and it was significantly more common on BP than disc trenched clearcuts. In conclusion, it seems that a higher proportion scarified area (cf. the difference between BP and disc trenching) does not necessarily lead to more naturally regenerated seedlings per hectare and thus an increased need for future pre-commercial thinning. Thus, in this study, it was probably other site characteristics than the soil disturbance itself which influenced the prevalence of natural regeneration.

Main title:Naturlig föryngring efter markberedning med harv eller Bracke Planter i Småland
Authors:Sjögren, Vidar
Supervisor:Bergsten, Urban
Examiner:Hallsby, Göran
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2013:2
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:markbehandling, självföryngring, högläggning, kontinuerlig markberedning, planteringsmaskin, huvudstammar, scarification, self-regeneration, mounding, harrow, planting machine, main stems
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2277
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2277
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 May 2013 13:49
Metadata Last Modified:02 May 2013 13:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics