Home About Browse Search
Svenska


Augustsson, Jenny, 2013. Underlag och strömedel i liggbås för mjölkkor : betydelse för djurens hälsa, välbefinnande och produktion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
273kB

Abstract

Liggbåsunderlag och strömaterial påverkar korna på flera sätt. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka hur mjölkkors komfort, benhälsa, juverhälsa, hygien och mjölkproduktion påverkas av olika material och strömedel i liggbåsen. Både komfort och benhälsa verkar gynnas av mjukare underlag och mer strö även om vissa studier inte kunnat visa detta. Man ser ökade liggtider och minskad prevalens av framför allt hasskador. Studier om hygien ger
inga entydiga resultat. Vissa undersökningar har visat att kor i sandbås är smutsigare än kor på madrasser medan andra inte kunnat se denna skillnad. I en studie såg man att sand
innehåller färre bakterier än ytan på en madrass. Att strö oftare och med en större mängd strö ger både renare kor och renare bås. Huden på hasorna och sår på hasorna har visat sig fungera som reservoar för Staphylococcus aureus. När det gäller mjölkproduktionen har vissa försök visat att den minskar om korna hålls på hårdare underlag men resultaten är inte entydiga. Man har sett tendenser till minskade ättider vid hårdare underlag i liggbåsen.

,

This review aims to examine how dairy cow comfort, leg health, udder health, hygiene and
milk production is affected by different types of flooring and bedding in cubicles. Both
comfort and leg health seem to improve with softer surfaces and a larger amount of bedding.
On softer flooring the lying time increases and the prevalence of hock injuries decreases.
Studies of hygiene give no conclusive results. Some studies have shown that cows on sand are
dirtier than cows on mattresses while others have not been able to show such a difference.
One study showed that sand contains fewer bacteria than the surface of a mattress. Larger amounts of bedding and the routine of adding bedding more frequently results in cleaner cows and cubicles. The skin of the hocks and hock lesions have been shown to act as a reservoir for
Staphylococcus aureus. Regarding milk production, some experiments have shown that it is reduced when the cows are kept on harder surfaces but the results are not conclusive. Studies show tendencies towards reduced eating times with harder surfaces in the cubicles.

Main title:Underlag och strömedel i liggbås för mjölkkor
Subtitle:betydelse för djurens hälsa, välbefinnande och produktion
Authors:Augustsson, Jenny
Supervisor:Hultgren, Jan
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:07
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:mjölkko, liggbås, golv, strömedel, komfort, benskada, juverhälsa, hygien, mjölkproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2265
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2265
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2013 12:35
Metadata Last Modified:29 Apr 2013 12:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics