Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Carolina, 2013. Effekter av grupphållning på beteende och hälsa hos hästar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
375kB

Abstract

Hästar är flockdjur och flocken har stor betydelse för deras möjlighet att uttrycka beteenden såsom att klia varandra, leka, söka föda och uppfostra unga individer. Att hålla hästar i större grupper är dock långt ifrån självklart i hästvärlden idag och hästägare ifrågasätter ibland om det går att hålla alla typer av hästar i grupp. Mitt arbete syftar till att belysa frågan om grupphållning fungerar för alla hästar.

Det är inte ovanligt att hålla unghästar grupp men när det är dags för inridning stallar man ofta in dem en och en för lättare hantering och för att vänja dem vid den typen av hållning.

Det har dock visats att inridning går fortare och lättare om man fortsätter att hålla dem i grupp och hanteringen av hästarna blir trevligare på grund av färre antal negativa beteenden gentemot tränaren. Även hos något äldre hästar i träning ger grupphållning positiva effekter då hästarna upplevs som mer tillmötesgående under ridning. Den aggression och skaderisk många hästägare är oroliga för i samband med grupphållning kan ha att göra med hur hästarna
hålls. Storleken på hagen där hästarna vistas och tillgången på föda är faktorer som påverkar aggressionsnivån inom flocken. Man har inte kunnat påvisa att skaderisken är större vid grupphållning. Däremot har man sett att stora hagar med sällskap av artfränder innebär ett skydd mot kotledsinflammation. Att hålla äldre hingstar i grupp har av många setts som problematiskt men studier tyder på att detta är möjligt. Forskningen visar samstämmigt att alla hästar skulle kunna gå i grupp och att det medför många positiva och få negativa effekter.

,

Horses live in herds which gives them the possibility to express behaviours such as grooming, playing, foraging and rearing. Keeping horses in larger groups, however, is far from obvious in the horse world today and horse owners sometimes question the possibility to keep all types of horses in groups. My work aims to investigate if group housing can be an alternative for all horses.

It is not uncommon to keep young horses in groups, but when it is time to break them in they are often stabled one by one for easier handling. However, it has been shown that the breaking in process goes faster and easier if the horses are kept in groups. Even slightly older horses
benefit from group housing because they acquire a more positive attitude during riding. Many horse owners are concerned that group housing may lead to aggression and injuries. Such risks may depend on how the horses are kept. The size of the paddock where the horses are kept and the feed supply are factors that affect the level of aggression within the herd. It has not been possible to show a higher risk of injury in groups of horses. On the other hand large
paddocks along with company of the same species reduce the risk for fetlock inflammation.

Keeping older stallions in groups has been seen as problematic, but studies suggest that it is possible. Research shows that all horses can be managed in groups and that it has many positive and few negative effects.

Main title:Effekter av grupphållning på beteende och hälsa hos hästar
Authors:Johansson, Carolina
Supervisor:Hultgren, Jan
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:03
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:häst, grupphållning, beteende, skada, hingst, djurhälsa, social kontakt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2264
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2264
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2013 12:25
Metadata Last Modified:29 Apr 2013 12:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics