Home About Browse Search
Svenska


Fredriksson, Camilla, 2013. Smittrisker vid internationell transport av hästar : en studie av afrikansk hästpest, ekvin influensa och ekvin virusarterit. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
312kB

Abstract

Den internationella handeln med hästar och hästprodukter samt de internationella tävlingstillfällena ökar stadigt. Detta leder till att den globala transporten av hästar ökar vilket i sin tur ger en förhöjd risk för spridning av sjukdomar och infektionsämnen. Några av dessa infektionsämnen är afrikansk hästpest, ekvin influensa och ekvin virusarterit.

Afrikansk hästpest är endemisk i östra och centrala Afrika, den sprids med hjälp av mygg av arten Culicoides spp. Det har setts att sjukdomen kan spridas mellan länder exempelvis vid import av zebror. Det finns ingen behandling mot afrikansk hästpest, men det finns vaccin. Vaccinet har dock inte visats skydda fullt ut mot infektion och sjukdom.
Ekvin influensa finns spritt över nästan hela världen. Där influensan är endemisk används vaccinering för att motverka sjukdomen. Men utbrott av sjukdomen har påvisats även hos vaccinerade individer.

De enda länder som anses fria från ekvin virusarterit är Japan och Island. Internationell spridning av sjukdomen kan nästan alltid härröras till internationella transporter av infekterade hingstar eller infektiös sperma. Hingstar som smittats av viruset kan bli kroniska bärare och då utsöndra viruset veneriskt. Genom att vaccinera icke-bärare och ston kan sjukdomens spridning hindras, men vaccinering är endast tillåtet i vissa länder.

För att hindra att de hästar man transporterar ej bär med sig några infektiösa agens är det viktigt att ha en noggrann kontroll över den internationella transporten. Trots att tävlingshästar på elitnivå är de som reser mest utgör de förmodligen inte den största smittrisken. Detta tack vare att dessa hästar i regel hålls under ständig övervakning och dess hälsostatus monitoreras noggrant för att de ska kunna prestera på topp. En större risk är förmodligen de hobbyhästar som importeras eller de hästar som tävlar internationellt men på lägre nivå. Ägare till dessa hästar besitter ofta ej samma kunskap och därmed noggrannhet som de som jobbar professionellt med hästar och tävlingar.

,

The international trade in horses and horse products as well as the global equestrian competition events are steadily increasing. This leads to a greater international transport of horses which increases the risk of spreading disease and infectious substances. Some of these infectious substances are African horse sickness, Equine influenza and Equine viral arteritis.
African horse sickness is endemic in eastern and central Africa. It is spread by mosquitoes of the genus Culicoides spp. It has been seen that the disease can spread between countries, for example, with the importation of zebras. There is no treatment against African horse sickness but there are vaccines against the disease. However the vaccine has not been shown to fully protect against infection and disease.
Equine influenza is spread almost over the whole world. Where influenza is endemic vaccination is used to prevent the disease. Unfortunately the virus has also been able to cause outbreaks of disease in vaccinated individuals.
Equine viral arteritis exists in the whole world apart from Japan and Iceland. International spread of equine viral arteritis can almost always be traced to the international transport of infected stallions or infective semen. Stallions that have been infected by the virus may become chronic carriers and then excrete the virus venereal. By vaccination of non-carriers and mares it is possible to prevent the spread of the disease. However the vaccine is only permitted in certain countries.
To prevent the spread of infectious diseases it is important to have an accurate control of the international movements of horses and to ensure that the horses do not bring any infectious agents across country borders. Early diagnosis and reporting is essential to prevent the spread of infectious diseases. Although horses that compete at high levels are those who travel most, they are probably not the most important when it comes to spread of infections. These top horses are kept under constant surveillance and their health status is carefully monitored so they should be able to perform at their peak level. The importation of hobby horses and horses that compete internationally but at lower levels probably constitutes a greater risk. The owners of these horses often do not possess the same knowledge and carefulness compared with those who work professionally with horses and equestrian competitions.

Main title:Smittrisker vid internationell transport av hästar
Subtitle:en studie av afrikansk hästpest, ekvin influensa och ekvin virusarterit
Authors:Fredriksson, Camilla
Supervisor:Boqvist, Sofia and Sternberg Lewerin, Susanna
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:59
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:internationell transport, smittrisker, afrikansk hästpest, ekvin influensa, ekvin virusarterit, vaccin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2234
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2234
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2013 09:34
Metadata Last Modified:25 Apr 2013 09:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics