Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Linda, 2013. Modersbeteende hos människoapor i fångenskap. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
942kB

Abstract

Trots förbättringar sedan tidigare år är otillräckligt modersbeteende hos människoapor i fångenskap fortfarande ett problem som behöver åtgärdas. Syftet med denna litteraturstudie är därför att kartlägga de orsaker som påverkar modersbeteende hos människoapor och vad man
kan göra för att förbättra situationen.

De orsaker som togs upp i olika studier var kortisolnivåer som ett mått på stress, sexhormoner innan förlossning, miljö, modersuppfostran jämfört med handuppfödning, grupphållning istället för social isolering och förstföderskor mot erfarna föderskor. Förutom dessa faktorer
togs även maternell träning för att öka bra modersbeteende upp. De olika studierna var svåra att jämföra med varandra på grund av stora skillnader i studiepopulationer samt olika
definitioner av vad bra modersbeteende är. Detta kan ha gett signifikanta resultat i en studie vars resultat inte hade blivit signifikant i en annan studie. Det här visar ett stort behov av mer forskning av både större populationer samt med en gemensam definition av vad bra
modersbeteende är.

Trots det här kan man dra slutsatsen att bra modersbeteende hos människoapor i fångenskap är beroende av flera olika faktorer. De viktigaste faktorerna är huruvida individen själv blivit uppfostrad av sin mamma eller fått leva i en social grupp med en naturlig åldersfördelning och på så sätt kunnat observera bra modersbeteende hos andra mödrar i gruppen. Det är dock viktigt att komma ihåg att individuella skillnader förekommer och att vissa individer helt enkelt inte är kompetenta som mödrar.

,

Despite improvements over the last years, maternal behaviour in great apes in captivity is still a problem that needs to be addressed. The aim of this literature study is therefore to identify the factors that affect maternal behaviour in great apes in captivity and how the situation can be improved.

Several causes for bad or good maternal behaviour were discussed in the literature study including: cortisol levels as a parameter for stress, sex hormones before parturition, motherrearing verses hand-rearing, group housing verses social isolation, primiparous females verses
multiparous females. In addition, maternal training to improve maternal behaviour in great apes in captivity was also examined. The different studies varied from each other severely when regarding explored population size and the definition of good maternal behaviour.

These differences may have resulted in significant results in one study that would not have been significant in another. This shows the enormous need for more research with larger populations and a shared definition of good maternal behaviour.

Despite this, the conclusion that maternal behaviour is a result of several factors can be made. The most important factors for developing good maternal behaviour were if the mother herself had been mother-reared or not and if she had lived in a social group with the chance of observing good maternal behaviour or been social isolated. However, it is important to remember that individual differences occur and some individuals may never be good mothers.

Main title:Modersbeteende hos människoapor i fångenskap
Authors:Nilsson, Linda
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:20
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:modersbeteende, människoapor, fångenskap, handuppfödning, förstföderskor, sexhormoner, grupphållning, kortisol
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2223
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2223
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:24 Apr 2013 14:21
Metadata Last Modified:24 Apr 2013 14:21

Repository Staff Only: item control page