Home About Browse Search
Svenska


Nygren, Emelie, 2013. Läkemedelsförgiftning hos katt orsakad av paracetamol, acetylsalicylsyra och permetrin. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Katter får toxiska effekter av vissa läkemedel vid avsevärt lägre doser än andra djur. Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vad det beror på. Paracetamol, acetylsalicylsyra och permetrin är tre substanser som ger är eller ger upphov till enkla plana fenoler, och som är kända för att orsaka problem hos katt.
Läkemedel behöver metaboliseras för att kunna utsöndras ur kroppen, och det är här katter skiljer sig från de andra djuren. Alla djur i Felidae-familjen har begränsad förmåga att glukuronsyrakonjugera läkemedel och andra xenobiotika, framför allt fenoler. Detta beror på att de har lägre nivåer av eller helt saknar en grupp av UGT-transferaser.
UGT-transferaser katalyserar överföringen av glukuronsyra till läkemedelsmolekylen. Den transferasgrupp som katter saknar eller har låg aktivitet av heter UGT1.6 och har preferens för enkla plana fenoler.

Den ökade toxiciteten av paracetamol, acetylsalicylsyra och permetrin hos katt beror på att alla dessa tre substanser normalt sett huvudsakligen metaboliseras genom glukuronsyrakonjugering.

När inte detta kan ske i samma utsträckning måste läkemedlet metaboliseras via andra metaboliska vägar med lägre kapacitet än glukuronsyrakonjugeringen, vilket i slutändan leder till att läkemedlet ger upphov till reaktiva metaboliter som ger de toxiska effekterna.
Den främsta exponeringsvägen för de tre substanserna som tagits upp är att djurägare själva försöker behandla sina katter, och inte känner till att substanserna är toxiska för katten. En stor del av problemen skulle därför kunna undvikas genom att nå ut med information till djurägare.

,

Cats get the toxic effects of some drugs at significantly lower doses than other animals. The purpose of this literature review is to find out what causes this. Acetaminophen, acetylsalicylic acid and permethrin are three substances that are or generate simple planar
phenols, and that are known to cause problems in cats.
Drugs need to be metabolized to be able to be excreted from the body, and this is where the cat differs from other animals. All animals in the family of Felidae have a limited ability to metabolize drugs and other xenobiotics by glucuronidation, especially phenols. This is
because they have lower levels of or completely lack a group of UGT-transferases. UGTtransferases catalyze the transfer of glucuronic acid to the drug molecule. The group of transferases that cats lack or have a low activity of is called UGT1.6 and has affinity to simple planar phenols.
The higher toxicity of acetaminophen, acetylsalicylic acid and permethrin in cats is because all of these three substances are normally mainly metabolized by glucuronidation. When this can’t be done at the same extent the drug must be metabolized by other metabolic pathways
with lower capacity than the glucuronidation, which in the end leads to the drug generating reactive metabolites that gives the toxic effects.

The main route of exposure for the three substances that have been addressed is that the owners try to treat their cats by themselves, because they are not aware that the substance is toxic to the cat. The problems could therefore be avoided to large extent by getting information out to the owners.

Main title:Läkemedelsförgiftning hos katt orsakad av paracetamol, acetylsalicylsyra och permetrin
Authors:Nygren, Emelie
Supervisor:Larsson, Pia and Tallkvist, Jonas
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:19
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:katt, paracetamol, permetrin, acetylsalicylsyra, läkemedelsförgiftning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2222
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2222
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:24 Apr 2013 13:56
Metadata Last Modified:24 Apr 2013 13:56

Repository Staff Only: item control page