Home About Browse Search
Svenska


Pålsson, Ebba, 2013. Hur kan man minska frekvensen av stereotypa beteenden hos häst?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
688kB

Abstract

Stereotypt beteende, det vill säga ett beteende som upprepas utan variation och som saknar
tydligt mål eller funktion, är ett problem hos vissa hästar. Utvecklingen av stereotypa beteenden bedöms vara kopplad till exponering för en ”suboptimal” miljö, och genom att förstå de bakomliggande orsakerna till beteendet kan man minska förekomsten av stereotypier.

Stereotypier kan alltså ses som en följd av psykisk stress hos hästen, och många faktorer i hästens miljö har identifierats som bidragande faktorer. Förutom detta kan även fysiska problem, såsom magsår, kolik och viktnedgång, uppkomma.

Mekaniska metoder som använts tidigare för att förhindra utförandet av stereotypa beteenden behandlar inte den bakomliggande orsaken, utan motivationen att utföra beteendet kvarstår. Istället försöker man nu identifiera orsakerna och förändra faktorerna i miljön för att
tillfredsställa hästens behov.

Olika studier har tittat på effekten av förändringar i utfodring, boxdesign, uppstallningssystem
och speglar i boxen på förekomsten av stereotypier. Genom att förändra dessa faktorer i hästens miljö för att bättre tillgodose hästens behov, har man lyckats minska frekvensen av stereotypier som pågått under många år.

,

Stereotypic behaviour, i.e. behaviour that is repeated without variation, lacking obvious goal or function, is a concern among many horses. The development of stereotypic behaviour is connected to the exposure to a suboptimal environment. By understanding the underlying reasons for this behaviour, it is possible to reduce the prevalence of stereotypies.

Stereotypies may be seen as a consequence of psychological stress, and multiple factors in the horse’s environment have been identified as risk factors. In addition to this, physical problems such as gastric ulcers, colic and weight loss, may also arise.

Mechanical methods, which have been used previously to prevent the performance of stereotypic behaviour fail to address the underlying cause, thus the horse’s motivation to
perform the behaviour remains. Instead, researchers aim to identify the underlying causes and then change factors in the horse’s environment, in order to satisfy its needs.

A number of different studies have looked at the effect of changing feeding regimes, stable design and putting up mirrors in the stable, on the prevalence of stereotypies. By changing these factors in the horse’s environment in order to better satisfy the horse’s needs, researchers have managed to reduce the frequency of stereotypies, which have been established for several years.

Main title:Hur kan man minska frekvensen av stereotypa beteenden hos häst?
Authors:Pålsson, Ebba
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:12
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:beteendestörningar, stereotypier, krubbitning, vävning, häst, ekvin, åtgärd, minska
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2215
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2215
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:24 Apr 2013 12:20
Metadata Last Modified:24 Apr 2013 12:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics