Home About Browse Search
Svenska


Ekblad, Elisabet and Eriksson, Evelina, 2012. Skogsbolagens syn på vindskadeförebyggande åtgärder efter stormen Dagmar. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
759kB

Abstract

On the night of the 26th December 2011, large parts of southern Norrland were struck by the storm “Dagmar” that caused serious damage to the forests. In the past 10 years wind damage has become a hot topic after several major storms. Forest companies own 25% of the Swedish forest and thus influenced largely by wind damage. The main purpose of this study was to examine whether forest companies attitude towards preventive wind damage actions were changed after the storm “Dagmar”.

The result was developed by doing interviews with two forestry companies. The forest companies who participated in the interview were SCA Medelpads management and Holmen
region Iggesund, districts within the area that was hardest hit by the storm. The Interview put great emphasis on the risk assessment, preventive wind damage actions and the factors affecting the perception of them.

The results was analyzed to find answers to the target setting, and to see if there was a correlation between the results from the two interviews. This was concluded by the
differences and similarities in the results.

The conclusion showed that SCA and Holmens perception of preventive wind damage actions in the current situation haven´t changed after the storm “Dagmar”. They doesn´t assess the risk of wind damage to be greater after a major storm. Preventive wind damage actions e.g. choice of wind-resistant tree species, often comes in second place because forest companies believe that those measures will reduce production in the forest and it requires too much effort in relation to profits.

,

Natten mot den 26 december 2011 drabbades stora delar av södra Norrland av stormen ”Dagmar” som gav upphov till stora skador på skogen. Vindskador har de senaste 10 åren
blivit ett aktuellt ämne efter ett flertal omfattande stormar. Skogsbolagen äger 25 % av Sveriges skogsmark och påverkas således i hög grad av vindfällningar. Vårt mål med studien var att undersöka om skogsbolagens syn på vindskadeförebyggande åtgärder förändrats efter
stormen ”Dagmar”.

Resultatet togs fram genom att göra djupintervjuer med två skogbolag. Skogsbolag som intervjuades var SCA Medelpads förvaltning samt Holmen region Iggesund, distrikten låg
inom det område som var hårdast drabbat av stormen. I Intervjuunderlaget lades stor vikt på riskbedömning, vindskadeförebyggande åtgärder samt faktorer som påverkar synen på dessa.

Resultatet har därefter analyserats för att få svar på vår målformulering, samt att se om det fanns ett samband mellan resultaten från de två intervjuerna. Detta bedömdes utifrån skillnader och likheter i resultatet.

Resultatet visade på att SCA och Holmens syn på vindskadeförebyggande åtgärder i dagsläget inte förändrats efter stormen ”Dagmar”. De bedömer inte risken att drabbas av stormskador som större efter stormen. Vindskadeförebyggande åtgärder t.ex. val av vindtåligt trädslag, kommer ofta i andra hand eftersom skogsbolagen anser att åtgärderna minskar produktionen i skogen och att det krävs för stor insats i förhållande till vinsten.

Main title:Skogsbolagens syn på vindskadeförebyggande åtgärder efter stormen Dagmar
Authors:Ekblad, Elisabet and Eriksson, Evelina
Supervisor:Valinger, Erik
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2012:12
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skogsskötselåtgärder, riskbedömning, produktion, contortatall, granbarkborreangrepp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2183
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2183
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2013 11:46
Metadata Last Modified:22 Apr 2013 11:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics