Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Jarl, 2009. Effektiv mjölkproduktion : en fallstudie av effektiviteten i svenska, tyska och nederländska mjölkproducerande företag, samt en kartläggning av effektivitetspåverkande faktorer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In a time when milk producing farm businesses face decline in profitability it is of great importance to examine how the situation can be improved. This thesis is a study off efficiency in milk producing farm businesses represented by Swedish, Dutch and German farms. The aim of this study is to investigate whether any differences exist between companies in these countries. Moreover, the study includes a mapping of a number of factors that determine how efficient milk production can be managed. This mapping is based on a literature review on prior efficiency studies followed by qualitative interviews with milk production advisors as well as a questionnaire sent out to dairy farmers in Sweden.

The method used is a case study, motivated by the fact that the efficiency study just includes 58 milk producing farms. Because of this, conclusions regarding efficiency in milk production can not be generalized among the studied countries.

The results show that no significant differences in efficiency can be found between dairy farms from the different countries. Furthermore, the efficiency seems to be dependent on the farmers’ individual capacity to use the available technique. The results imply that most milk producing farms seem to be able to improve efficiency by methods that include taking advantage of existing conditions and making precise adjustments in the production.

,

I en tid då lönsamheten för mjölkföretag är hårt ansatt är det extra viktigt att lyfta blicken för att se vad som kan göras för att förbättra situationen. I detta examensarbete genomförs därför en effektivitetsstudie med hjälp av Data envelopment analysis (DEA) där mjölkföretag från Sverige, Tyskland och Nederländerna ingår. Syftet med denna effektivitetsstudie är att se om det kan finnas några skillnader beträffande effektivitet mellan mjölkföretag från de olika länderna. Dessutom kartläggs ett antal faktorer som påverkar hur effektivt det går att bedriva mjölkproduktion. Denna kartläggning sker genom en litteraturgenomgång av tidigare effektivitetsstudier, kvalitativa intervjuer med produktionsrådgivare såväl som med en enkät med frågor till mjölkföretagare i Sverige.

Eftersom antalet mjölkproducerande företag som ingår i effektivitetsstudien endast uppgår till 58 stycken, får studien formen av en fallstudie. I och med detta går det inte att få fram några generaliserbara slutsatser beträffande effektiviteten i mjölkproduktion mellan de ingående länderna.

Resultaten av denna studie visar på att det inte går att fastställa några skillnader i effektivitet mellan mjölkföretagen från de olika ingående länderna i studien. Effektiviteten i mjölkproduktionen verkar i stället bero på mjölkföretagarens individuella förmåga att utnyttja den tillgängliga teknologin. De flesta mjölkföretag verkar dock kunna bli effektivare och att ta tillvara befintliga förutsättningar samt finjustera produktionen tycks vara användbara metoder för ett skapa effektivitet.

Main title:Effektiv mjölkproduktion
Subtitle:en fallstudie av effektiviteten i svenska, tyska och nederländska mjölkproducerande företag, samt en kartläggning av effektivitetspåverkande faktorer
Authors:Jönsson, Jarl
Supervisor:Lagerkvist, Carl Johan and Hansson, Helena
Examiner:Andersson, Hans
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:570
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Mjölkproduktion, teknisk effektivitet, data envelopment analysis, effektivfront, effektivitets påverkande faktorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-264
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-264
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of animal products
Economics and management
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:09 Oct 2009 06:44
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics