Home About Browse Search
Svenska


Nordlander, Erica, 2013. En granskning av de träningsmetoder som använts i tv-program sända i Sverige vars avsikt var att minska beteendeproblemet rädsla hos hund. First cycle, G2E. Skara 2013: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
262kB

Abstract

Precis som människor kan hundar bli rädda för saker de upplever som obehagliga. Tyvärr kan hundar ibland få problem med denna rädsla eftersom de inte alltid kan hantera rädslan på det sätt som de i naturen skulle ha gjort. Hundarna blir då oroliga och får vad forskarna kallar beteendeproblemet rädsla vilket innebär att hunden förväntar sig att något obehagligt ska hända i en viss situation och dess välfärd försämras. På tv idag visas det fler och fler program om hur vi ska hålla våra djur och en del av dessa program behandlar just beteendeproblem hos hundar. I dessa program visas det hur man ska jobba med dessa problem för att komma till bukt med dem. Detta arbete är en granskning av dessa program som sändes i svensk television en vecka i mars 2012. Ett antal frågor om vilken träningsmetod som användes och hur väl tränaren i programmen beskrev dessa behandlades genom 12 avsnitt från 4 olika program.

Resultaten visar att positiv förstärkning, en träningsmetod som innebär att när hunden gör något bra får den en belöning som den vill ha, till exempel en leksak eller godis, förekom i 58 % av de 19 registrerade träningsmetoderna. De andra metoderna som användes var positiv bestraffning och negativ förstärkning vilka innebär att när hunden gjort fel orsakar tränaren något obehagligt respektive när hunden utför vad man vill att den ska göra slutar något obehagligt att hända. Exempel på positiv bestraffning är slag eller ryck i kopplet och exempel på negativ bestraffning är att hundens bakdel trycks ner tills den sitter och då tar man bort trycket. Dessa två metoder räknas som aversiva metoder vilket innebär att man använder obehagliga korregeringar i dem. Tyvärr visar resultaten att trots att positiv förstärkning används i över hälften av de träningsmetoder som registrerats används positiv bestraffning och/eller negativ förstärkning i över hälften av de tillfällen då tränaren faktiskt jobbade med rädslan hos hunden. Tränarna jobbade med rädslan på två olika sätt, dels genom att jobba med själva rädslan och dels genom att instruera ägarna i vardagsregler och hur de skulle göra för att få ett förtroendeband mellan sig och hunden. Att jobba med aversiva metoder kräver stor kunskap och tajming, något som en tränare kan ha, men som en ägare generellt sett inte har.

Det kanske viktigaste resultatet i detta arbete var att inget av de granskade avsnitten fick det högsta möjliga betyget för hur väl de beskrev en träningsmetod. Ingenting sades om hur hundars inlärning fungerar och bara 53 % av träningsmetoderna beskrev hur metoden skulle användas och kort om dess funktion. Positiv förstärkning var den metod som utgjorde störst procent (37 %) av dem som beskrevs väl. Då det har visats att människor vänder sig mer och mer till media så som tv och internet för att inhämta information så är dessa siffror väldigt oroväckande. Det skulle innebära att tv-tittare som ser dessa program tror att de fått all information de behöver och applicerar träningen på sin hund fast än att de kan sakna viktig information. Om man då tänker tillbaks på ovanstående resultat där de aversiva metoderna var de som användes mest vid arbetet med problemet och att dessa metoder krävde stor kunskap och tajming skulle bristen på information innebära att hunden bara mår sämre och sämre. Detta för att en fel använd aversiv metod oftast innebär att hunden blir mer och mer rädd och hundens välfärd då försämras.
Många vetenskapliga artiklar skriver att det är väldigt viktigt att utbilda ägare med korrekt information, att det är viktigt att inte träna en rädd hund med aversiva metoder och att det är viktigt att behandla varje fall enskilt då alla situationer är unika. Dessa punkter visar på hur viktigt det är att tv-programmen går ut med mycket lättförstådd information till tittaren. Att utforma dessa program så att de uppfyller kvaliteten som krävs är något som är viktigt att jobba vidare med.

,

The behaviour problem fear is a welfare issue for the domesticated dog. Many factors could affect the dog making it fearful, the use of certain training method is one of them. More and more people turn to tv-programs to find different kind of information and therefore it is important that the information in them is accurate and sufficient. A review of four different tv- programs was carried out. The episodes that were reviewed had the purpose to reduce the behaviour problem fear in dogs and the review focused on the training methods. In twelve episodes positive reinforcement was used in 58 % of the 19 training methods registered, negative reinforcement in 16 % and positive punishment in 26%. The trainers used different methods when working with the actual problem, then it was only 38 % that used positive reinforcement and 38 % that used positive punishment and 23 % that used negative reinforcement. The review also showed that no program explained the training methods sufficient enough. The given information about the training methods was ranked on a scale from 1-4, 1 being not at all and 4 very well. 53% of the 19 training methods were ranked with a 3, 16% with a 2 and 32% with a 1. Comparing the training methods used in the programs with the scientific research showed that the use of positive reinforcement is important therefore it should be used more often. Many articles point out that every case is unique and that it is important that it is treated individually, a statement that should be repeated several times in the programs.

Main title:En granskning av de träningsmetoder som använts i tv-program sända i Sverige vars avsikt var att minska beteendeproblemet rädsla hos hund
Authors:Nordlander, Erica
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Yngvesson, Jenny
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:447
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:träningsmetod, rädsla, oro, hund, tv-program
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2054
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2054
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:21 Feb 2013 07:43
Metadata Last Modified:21 Feb 2013 07:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics