Home About Browse Search
Svenska


Norén, Kajsa, 2013. Samodling som redskap i odlingssystem. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Samodling är en odlingsmetod som kan användas för att förbättra dagens odlingssystem. Metoden innebär att två eller flera kulturer odlas tillsammans under en större del av växtsäsongen. Samodling kan användas på flera olika sätt för att förbättra odlingsförhållandena för antingen
huvudgrödan eller hela odlingen. Den har en bevisad effekt på olika skadegörare och kan minska angreppen i odlingen. Samodling kan även användas för att minska ogrässpridningen, förbättra mikroklimatet, samt öka
antalet maskar och naturliga fiender i odlingen. Metoden medför att växterna kan utnyttja omgivande resurser, bättre än om de odlas separat i renbestånd. Den ger oftast fler effekter än beräknat. Även om samodling huvudsakligen används mot skadegörare kan metoden också ha effekt på
ogräs och förbättra näringsutnyttjandet i odlingen. Odlingsmetoden kan användas för att ersätta eller minska användandet av agrara insatser, utan att skördeutbytet påverkas negativt. Vid samodling krävs färre insatsmedel i
odlingen.

Odlingsmetoden är applicerbar i stora odlingssystem såväl som i små hemträdgårdar. Samodling kan bidra till en god livsmedelsproduktion utan att skördeutbytet påverkas när två eller flera kulturer odlas tillsammans på samma fält. Det är dock viktigt att ta hänsyn till konkurrensen som kan
uppstå mellan växterna. För att undvika konkurrens bör arter som odlas i ett samodlingssystem komplettera varandra.

Main title:Samodling som redskap i odlingssystem
Authors:Norén, Kajsa
Supervisor:Rämert, Birgitta and Jensen, Erik Steen and Rännbäck, Linda-Marie
Examiner:Carlsson, Georg
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:intercropping, intercropping systems, intercropping methods
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2026
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2026
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant genetics and breeding
Plant ecology
Plant physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:04 Feb 2013 14:49
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics