Home About Browse Search
Svenska


Holmer, Anders, 2012. Energiförbättringar i växthusföretag : en fallstudie av olika investeringsalternativ. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

All energi är viktig energi. Energin är kostsamt för växthusföretagarna i landet. I det här arbetet undersöks möjligheter att spara energi i en befintlig växthusmiljö. För att faktiskt kunna räkna på de olika besparingarna används ett fallföretag där det är möjligt att applicera de olika energibesparingarna.
Arbetet fokuserar på att besvara fyra frågor angående energibesparingar i växthusmiljö. Frågorna lyder: Är det möjligt att optimera energiförbrukningen utan att försämra odlingsmöjligheterna? Var finns de största energiförlusterna hos fallföretaget? Vad finns det för kostnadsmässiga och energibesparande alternativ?, Hur mycket blir den totala energibesparingen på en helårsproduktion för de olika alternativen?.
Genom en litteratursökning i ämnet hittades fem punkter hos fallföretaget som kan åtgärdas.
De fem punkterna är: att isolera grunden, att isolera under bordskant, installera väv, byte av växthusportar och laga otätheter i växthuskonstruktionen.
Att isolera grunden görs med hjälp av cellplast i ytterkant av anläggningen för att förhindra kall luft att komma in och varm luft att försvinna ut.
Att isolera under bordskant innebär att sandwichelement placeras under bordens kant höjdmässigt för att inte försämra instrålningen av solsken. De placerade sandwichelementen ger en isolerande effekt under bordskanten.
Vävinstallation är den vanligaste åtgärden som används i trädgårdsnäringen när det gäller att spara energi i växthus. Det är vanligt att jobba med flera lager väv för att uppnå den önskade effekten. Hos fallföretaget finns det ett lager väv i glasavdelningarna. Frågan om kostnadsbesparingen av att sätta upp ett nytt lager av olika material tas upp i arbetet.
Att byta portar från vanliga växthusportar till nya industriportar har en bra energieffekt. Beräkningar på om en port bytes tas upp i arbetet.
Otätheter i växthuskonstruktionen är ett vanligt problem i växthusanläggningar. Det mest utsatta området är luckorna i taket. Dess placering i taket betyder att varm luft, som stiger uppåt, försvinner ut. Just för att det är i taket är det extra viktigt att ha årliga kontroller på eventuella glipor eller håligheter på luckorna.
Dessa fem alternativ kostnadsbestäms och jämförs med den besparing som åtgärden beräknas ge vad gäller energiförbrukningen.
Resultatet av undersökningen pekar åt att den bästa investeringen för den befintliga växthusanläggningen är att satsa på vävar i olika lager och med olika egenskaper.

Main title:Energiförbättringar i växthusföretag
Subtitle:en fallstudie av olika investeringsalternativ
Authors:Holmer, Anders
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Ekelund, Lena
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK002 Study Programme in Business and Leadership 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:energiförbättring i växthus, energibesparing i växthus, energiåtgärder i växthus, växthusenergi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2013
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2013
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant propagation
Agricultural structures
Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:01 Feb 2013 06:15
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:12

Repository Staff Only: item control page