Home About Browse Search
Svenska


Kronberg, Rose-Marie, 2009. Importance of mire plant community composition when estimating ecosystem level methane emission. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
685kB

Abstract

Metan är en stark växthusgas som är viktig att ta med i beräkningarna när det gäller klimatförändringar. Feedback från myrmarker vid en ökad temperatur i samband med klimatförändringar har diskuterats, bland annat eftersom myrmarker är en källa för metan till atmosfären. Det finns många faktorer som påverkar metanemission, och en av dom är vegetation. Olika sorts vegetation tros bidra olika mycket till avgivningen av metan. Syftet med denna studie var att undersöka hur stor betydelse det har att ta med olika växtsamhällens sammansättning i beräkningarna för att uppnå korrekta uppskattningar av metanemission från myrmark på ekosystemnivå.

Mätningarna utfördes på en myr i norra Sverige under växtsäsongen 2008. Det finns permanenta ramar utplacerade på myren, och vid mättillfällena togs det luftprover från kammare som sattes ramarna. Luftproverna togs ut med en spruta och fördes sedan över till vialer som tidigare hade evakuerats. Dessa prover analyserades senare med en gaskromatograf. Det utfördes även en biomassainventering där de olika arterna torkades och vägdes.

Resultatet från studien visar att det inte finns några samband mellan biomassa och metanemission eller olika växtsamhällen och metanemission. En förklaring till det kan vara att biomassaproduktionen på den här myren inte är så stor och då bidrar inte vegtationen nämnvärt. På andra platser med högre biomassa har vegetationen förmodligen större betydelse för metanemissionen. Metanemissionen var som förväntad och överrensstämde även med resultat från andra studier.

Abstract
Methane emission is a factor to consider in climate change. Peatlands are a source of methane, and the plant community composition of the peatlands has been understood to have great importance for the methane emission to the atmosphere. The objective of this study was to investigate the importance of accounting for the plant community composition to achieve accurate ecosystem level estimates of the methane emission from a peatland.

Measurements were performed on a boreal mire in northern Sweden using a static chamber technique. A biomass inventory was also carried out. The result from the study shows no correlation between biomass and methane emission. An explanation could be that the biomass on this site is quite limited; on other sites with more biomass the vegetation probably has greater importance for the methane emission. The methane emission was as expected and corresponded with results from other studies.

Main title:Importance of mire plant community composition when estimating ecosystem level methane emission
Authors:Kronberg, Rose-Marie
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2009:18
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SMVMP Environmental Monitoring Programme - Forest, Soil and Water 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:methane, peatland, mire, biomass, plant coummunity, boreal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-102
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-102
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil biology
Language:English
Deposited On:05 Oct 2009 08:44
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics