Home About Browse Search
Svenska


Knutsson, Jenny, 2012. Long-term Storage of Starch Potato and its Effect on Starch Yield. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Lyckeby Starch AB is a farmer-owned company that produces products based on potato
starch. In order to increase their production efficiency and their international competitiveness
the company is investigating the possibilities of keeping their factories open longer. To
achieve this, potato has to be stored for a longer period of time than what is practiced today.
Starch potato is usually stored in large piles covered by straw and plastic, either in the field or
on the farmyard.
The objective was to examine in what way starch yield (starch content*tuber weight) in
three different potato varieties was affected by storage in two different types of storage piles.
The potato was stored for three months in total and starch content and tuber weight were
controlled throughout the period. Stored tubers were also visually examined and prescense of
mechanical damage as well as wet rots and dry rots was recorded. Bacteria and fungi were
isolated and identified.
In general, varietal differences were greater than differences between the storage piles.
Loss of starch yield was greatest during the first weeks of storage, and there was a strong
correlation between presence of mechanical damage on tubers and incidence of wet rots and
dry rots. Several bacteria and fungi were identified and there was a tendency of difference in
bacterial diversity between the different potato varieties, which indicates that the different
varieties select for different bacterial species. In order to minimize the loss of starch yield
during storage it is important to choose good potato varieties and to harvest them at the right
time and under appropriate circumstances in order to avoid mechanical damage

,

Lyckeby Starch AB är ett medlemsägt företag som tillverkar produkter baserade på
potatisstärkelse. För att öka företagets produktionseffektivitet och konkurrenskraft på den
internationella marknaden undersöker man möjligheterna att hålla fabrikerna öppna under en
större del av året i framtiden. Eftersom att lagringsmöjligheterna i anslutning till fabrikerna är
begränsade behöver potatis då kunna lagras under en längre tid hos lantbrukarna.
Stärkelsepotatis lagras vanligen i stukor som täcks med halm och plast, antingen i fält eller
hemma på gården.
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur stärkelskörden (stärkelsehalt*knölvikt) hos tre
olika sorters stärkelsepotatis påverkas av lagring i två olika typer av stukor. I ett fältförsök
jämfördes en traditionell stuka med en bättre isolerad variant. Lagringen sträckte sig över tre
månader och provsäckar togs upp kontinuerligt för kontroll av stärkelsehalt och vikt.
Kvaliteten på de lagrade knölarna undersöktes dessutom okulärt med avseende på mekaniska
skador och andel knölar med torra respektive blöta rötor. Bakterier och svampar renodlades
och identifierades.
Reultaten visade att skillnaderna generellt var större mellan de olika potatissorterna än
mellan de båda stukorna. Stärkelseskörden minskade som mest under de första
lagringsveckorna, och det fanns ett starkt samband mellan mekaniska skador och såväl torra
rötor som blöta rötor. Sortdiversiteten för bakterier skiljde sig åt mellan de olika
potatissorterna, vilket indikerar att de är olika mottagliga för olika bakterier. För att lyckas
med lagringen av stärkelsepotatis är det viktigt att välja lämpliga potatissorter, att skörda dem
varsamt, i rätt tid samt under torra och förhållandevis varma väderförhållanden för att
minimera risken för mekaniska skador på knölarna.

Main title:Long-term Storage of Starch Potato and its Effect on Starch Yield
Authors:Knutsson, Jenny
Supervisor:Eklöf, Joakin and Andersson, Björn and Ahlström, Sadhna
Examiner:Djurle, Annika
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Keywords:Starch potato, Storage, Starch yield
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1810
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1810
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Handling, transport, storage and protection of agricultural products
Packaging
Language:English
Deposited On:25 Oct 2012 14:00
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:14

Repository Staff Only: item control page