Home About Browse Search
Svenska


Mårtensson, Christopher, 2012. Överbyggnadskonstruktioner för fotbollsplaner av konstgräs. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
917kB

Abstract

Konstgräs är ett relativt nytt fenomen på den svenska marknaden och började användas på 1970-talet men det var först i början av 2000-talet som det blev mera allmänt i och med att Svenska Fotbollsförbundet godkände användandet av konstgräs på allsvenska matcher (Johnsson, 2009). Efterhand som användningen av konstgräs ökat, har även intresset för att utveckla metoderna för överbyggnader och avvattningskonstruktioner på konstgräsplanerna ökat. Detta examensarbete handlar om överbyggnads- och avvattningsteknik av konstgräsplaner.
Examensarbetet utgörs av en litteraturstudie med genomgång av rekommendationer och anvisningar för utförande av konstgräsplaner. Resultatet av litteraturstudien jämförs med intervjuer av platschefer från anläggningsvärlden och konstruktörers erfarenheter av olika konstruktioner och tillvägagångssätt vid anläggning av konstgräsplaner samt studier av fyra byggbeskrivningar som belyser olika sätt att konstruera konstgräsplaner.
Syftet med arbetet är att beskriva om konstgräsplaners överbyggnads- och avvattningsteknik. Vidare tar jag upp huruvida det finns möjlighet att effektivisera konstgräsplanernas konstruktioner så att planens spelegenskaper förbättras.
Det resultat jag kom fram till tolkar jag som att dagens överbyggnader är överdimensionerade. Det finns möjligheter att utveckla och förfina överbyggnadsmetoderna av konstgräskonstruktionerna. Då finns det, som jag ser det, en möjlighet till förbättrad vattengenomsläpplighet och därmed effektivare avvattning om överbyggnadens stenmjölsfraktion tas bort och byts ut mot ett tunnare avjämningslager bestående av 0-16 mm samkross. På detta sätt minimeras dimensioneringstjockleken vilket ger en kortare väg med mindre motstånd för vattnet innan det når uppsamlingsledningarna. Användningen av konstgräs ökar alltmer vilket motiverar forskning på området.

Main title:Överbyggnadskonstruktioner för fotbollsplaner av konstgräs
Authors:Mårtensson, Christopher
Supervisor:Fridell, Kent
Examiner:Bensch, Åsa
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:konstgräs, fotbollsplan, dimensionering, överbyggnad, avvattning, dränering, cylindertest, Svenska Fotbollsförbundet, vattengenomsläpplighet, fraktioner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1816
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1816
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2012 05:58
Metadata Last Modified:30 Oct 2012 05:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics