Home About Browse Search
Svenska


Fjällbäck, Julia, 2012. Att vila i händelsernas centrum - en litteraturstudie av återhämtande faktorer i urban miljö . First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
562kB

Abstract

Denna uppsats består av en studie av litteratur som behandlar frågeställningen ”Vad främjar att människor skall vilja stanna till på en plats i staden, i syfte att slappna av och återhämta sig under en tidsperiod på ca 5-20 minuter?”

,

Bakgrund: Det har genom naturvetenskapliga metoder bevisats att människors möjlighet till återhämtning är starkt påverkad av upplevelser av stress och fysisk påfrestning. Stress som i sin tur är starkt kopplad till upplevelser som rädsla och trygghet. Flera miljöpsykologiska teorier hävdar att vild natur och naturliga komponenter har en extra gynnade effekt på människors möjligheter till återhämtning.

,

Resultat: Resultatet av studien visar att alla sinnen inverkar på upplevelsen av en plats och därmed också hur människor reagerar samt väljer att bete sig. Det är därför många faktorer som inverkar på en persons vilja och förmåga att ta en paus i stadsmiljö. Två av de grundläggande faktorer som framträdde under litteraturstudien var design och placering av platser för vila. Dessa bör främja en upplevelse av trygghet samt ett behagligt mikroklimat. Detta kan tillgodoses exempelvis genom att sittplatserna erbjuder en, åtminstone delvis, skyddad miljö samt en god sikt över de aktiva områdena i närheten. Exempel på andra faktorer som framkom var att bilfria stadsrum och flertalet tillgängliga sittplatser kan vara främjande för att människor skall vilja ta paus i staden. Att pausen skall få en restorativ effekt främjas sist men inte minst av naturliga, visuella moment som gräs, träd och vatten, samt en låg bullernivå gärna ersatt av naturljud så som prasslande löv och fågelsång.

Main title:Att vila i händelsernas centrum - en litteraturstudie av återhämtande faktorer i urban miljö
Authors:Fjällbäck, Julia
Supervisor:Pálsdóttir, Anna Maria
Examiner:Adevi, Anna
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:återhämtning, urban, stad, miljöpsykologi, människan, restorativ
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1813
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1813
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2012 05:52
Metadata Last Modified:30 Oct 2012 05:52

Repository Staff Only: item control page