Home About Browse Search
Svenska


Philipsen, Josephine, 2012. Samarbetsprocess som planeringsverktyg - en fallstudie om ett samverkansprojekt mellan byggherre och brukare. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

När flera parter går in i en samverkansprocess för att diskutera lösningar i en problemställning eller arbetar mot en särskild artefakt faller det sig naturligt att parterna bär med sig olika erfarenheter in i arbetet. Den här kandidatuppsatsen belyser hur samverkansprocessen kan se ut när brukare och tjänstemän arbetar sida vid sida i ett gemensamt byggprojekt. En diskussion förs kring brukarmedverkan och vad som ligger bakom ett reellt inflytande i en planeringsprocess. Syftet med den här kandidatuppsatsen är att få en ökad förståelse kring brukarmedverkan i planeringsprocessen. Målet med den här uppsatsen är att diskutera vilka faktorer som har påverkat samverkansprocessen mellan brukare och byggherre i fallstudien. Samt att föra en diskussion om hur en samverkansprocess fungerar som planeringsverktyg.
Genom en fallstudie studeras en samverkansprocess där en grupp brukare uppför ett kollektivhus i samarbete med byggherren. Fallstudien återspeglar en intensiv utformningsprocess och vad som har påverkat samarbetet är väsentligt att lyfta för framtida projekt med brukarmedverkan.

Main title:Samarbetsprocess som planeringsverktyg - en fallstudie om ett samverkansprojekt mellan byggherre och brukare
Authors:Philipsen, Josephine
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Lieberg, Mats
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:brukare, brukarmedverkan, samverkansprocess, planeringsprocess, planeringsverktyg, byggherre, kollektivhus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1798
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1798
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2012 06:03
Metadata Last Modified:24 Oct 2012 06:03

Repository Staff Only: item control page