Home About Browse Search
Svenska


Gustavsson, Oscar, 2012. Främjande av den biologiska mångfalden i ett kommunalt sammanhang. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
688kB

Abstract

Kvalitet och biologisk mångfald är av stor betydelse för grönområden i tätorter. Nedskärningar
och organisationsförändringar inom kommunal parkförvaltning har dock bidragit till
negativa konsekvenser med avseende på dels kvalitet och dels den biologiska mångfalden.
Förlusten av biologisk mångfald är ett globalt problem. Många insatser görs för att främja
bevarandet av den biologiska mångfalden.

,

I detta kandidatarbete undersöks, genom litteraturstudier och intervjuer, bland annat vilka
faktorer som kan bidra till att främja biologisk mångfald och hur arbetet inom detta område
ser ut i ett kommunalt sammanhang, exemplifierat i Ängelholms kommun. I detta arbete
undersöks bland annat hur Ängelholms kommun använder sig av teoretiska faktorer, alltså
olika dokument, i sitt arbete. Det undersöks också i vilken utsträckning kommunen använder
sig av de olika faktorerna av mer praktisk karaktär i skötselarbetet. Därutöver undersöks
också hur den organisatoriska delen, samarbetet mellan olika sektorer i en kommun, påverkar
arbetet mot en bättre biologisk mångfald. Som komplement till denna organisatoriska del
undersöks även hur arbetet påverkas då en del av kommunens skötsel läggs ut på entreprenad
och vad som då händer med kommunens arbete mot mål och visioner. Målet med detta arbete
är bland annat att lyfta fram och presentera möjligheterna till att främja den biologiska mångfalden
för grönytor inom tätorter.

,

Huvudsyftet är att bidra till diskussion kring arbetet med att främja den biologiska
mångfalden i det kommunala skötselarbetet. Frågeställningarna är:
- Hur kan en kommun verka för att främja den biologiska mångfalden i tätorter?
- Kan en teknisk beskrivning för grönyteskötsel användas för att främja den biologiska
mångfalden? om inte, hur skulle den kunna utvecklas?
- Har eventuella dokument innehållande mål och visioner för grönytorna någon
praktisk betydelse – uppfylls mål och visioner?

,

Slutsatser som har genererats av denna studie är bland annat att övergripande mål för skötseln
måste utvecklas, så att mål om biologisk mångfald genomsyrar verksamheten på ett helt annat
sätt i framtiden, än hur det sker idag. Det krävs kompetens och kännedom om biologisk mångfald
för att dels upprätta men även följa ett förfrågningsunderlag, i förlängningen en teknisk
beskrivning, för att den ska kunna tjäna syftet om främjande av den biologiska mångfalden.

Main title:Främjande av den biologiska mångfalden i ett kommunalt sammanhang
Authors:Gustavsson, Oscar
Supervisor:Norlin, Måns
Examiner:Lindholm, Gunilla
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:biologisk mångfald, biodiversitet, urban biodiversitet, skötsel, parkförvaltning, urbana skogar, främjande av biologisk mångfald, förfrågningsunderlag, underhållsplan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1792
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1792
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2012 05:29
Metadata Last Modified:24 Oct 2012 05:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics