Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Henrik, 2009. Landscape? Urbanism : om semantik och språkets betydelse. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I och med Landscape Urbanism har landskapsbegreppet sedan en tid upplevt en hausse inom arkitektur- och stadsbyggnadsdiskurs. I och med denna nya uppmärksamhet för landskapet har ett nytt behov uppstått: att diskutera vad
som egentligen menas när man använder detta mångtydiga begrepp. Med detta fokus behandlar denna uppsats komplikationerna som uppstår när ordet landskap och dess ofta motstridiga betydelser används utan att kommunicera vad som avses. Med utgångspunkt i lingvistiska teorier hävdar jag därför att språket och således semantiken, ordens innebörd, är av yttersta vikt för att formulera och konstruera nya stadsbyggnadsteorier såsom Landscape Urbanism. För vad betyder egentligen Landscape inom Landscape Urbanism? Hur kommer det sig att ordet dels används för att referera till ytorna ”mellan husen”, men även används som ett begrepp som beskriver hela stadens
dynamik? Hur kan dessa mycket olika tolkningar av ordet landskap existera under en och samma paroll – Landscape Urbanism? Denna uppsats behandlar dessa olika tolkningar, men presenterar även ett sätt att hantera detta till synes alldagliga men mångfacetterade ord.

Due to Landscape Urbanism the term landscape has experienced a recent hausse within architecture and urban design discourse. With this new attention directed towards the landscape a new need has emerged: to discuss what is
meant with this multivalent word. With this in focus, this thesis deals with the complications that occur when the
word landscape and its oftentimes contradictory meanings are used without communicating what is meant. In accordance to linguistic theories I argue that language and hence semantics, the meaning of words, is of great importance
when formulating and creating new urban theories such as Landscape Urbanism. What is really meant with Landscape in Landscape Urbanism? How come the term refers to surface conditions between buildings, but is also used to
describe the dynamics of the whole city? How can these two very different interpretations of the term exist under one formulation – Landscape Urbanism? This thesis deals with these differing semantics, but also presents a way to
handle this apparently ordinary, but multi-faceted word.

Main title:Landscape? Urbanism
Subtitle:om semantik och språkets betydelse
Authors:Olsson, Henrik
Supervisor:Lindholm , Gunilla
Examiner:Qviström , Mattias
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:landskap, semantik, landscape urbanism, landskapsurbanism, natur, kultur, urbanism, teori
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-133
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-133
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2009 11:26
Metadata Last Modified:05 Oct 2012 13:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics