Home About Browse Search
Svenska


Lindén, Hanna, 2012. Transport av nötkreatur till slakt : orsaker till fysisk och psykisk stress. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
192kB

Abstract

Nya och ovana situationer är en orsak till psykisk stress hos nötkreatur då de som bytesdjur ser nya saker som tecken på fara. För nötkreatur kan både kontakten med människor och
själva vistelsen på transportfordonet vara nya situationer som ger upphov till stress. Genom att vänja nötkreaturen vid kontakt med människor kan man minska den psykiska stressen i samband med hantering och transport. Hur många djur som transporteras per enhet yta är en viktig faktor för hur stressande djuren upplever transporten. Vid för hög djurtäthet är transport mer stressande för djuren, något som visar sig i ett förhöjt plasmakortisolvärde. För hög
djurtäthet ger också en ökad förekomst av blåmärken, något som är negativt ur ekonomisk synpunkt då blåmärken ger lokal otjänligförklaring på slakteriet och på så sätt en lägre slaktkroppsvikt. Nötkreatur kan också utsättas för olika typer av fysisk stress under transport, där allvarlighetsgraden ökar i förhållande till tid som djuren tillbringar på transportfordonet.

Utöver plasmakortisol kan olika blodkomponenter som glukos och kreatinkinas mätas för att utvärdera hur stressade djuren är. Hjärtfrekvens, kroppstemperatur och beteende kan också användas för att utvärdera den fysiologiska manifestationen av stress. Litteraturstudiens syfte
är att sammanfatta delar av den litteratur som finns tillgänglig inom ämnet transport av nötkreatur och dess påverkan på fysisk och psykisk stress.

,

Novelty is a cause of psychological stress in cattle, since animals who are prey in nature perceive novelty as a sign of danger. The contact with humans as well as the stay on the transport vehicle are examples of new situations that can instill fear and subsequent psychological stress in cattle. By habituating cattle to human contact it is possible to reduce the psychological stress they experience during handling and transport. Stocking density is an
important factor that influences stress during transport. To be transported at a high stocking density is something that is stressful for cattle, something that is shown through an increase in plasma cortisol concentration. High stocking density also gives an increase in bruising, which
in turn results in an economic loss through lower carcass yields. Apart from the psychological stress that cattle can experience during transport, physiological stress is also something that transportation can cause. The severity of physiological stress usually increases in relation to
the time spent on the transport vehicle. There are other factors that can be used to measure the physiological manifestation of stress, blood components like glucose and creatine kinase, as well as heart rate, body temperature and behaviour. The purpose of the literature review is to
summarize parts of the available literature about transport of cattle and its effect on physiological and psychological stress.

Main title:Transport av nötkreatur till slakt
Subtitle:orsaker till fysisk och psykisk stress
Authors:Lindén, Hanna
Supervisor:Birgersson , Anna and Fredriksson, Mona
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2012:69
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:transport, nötkreatur, stress, djurtäthet, transporttid, kortisol, hjärtfrekvens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1676
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1676
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal physiology - Growth and development
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2012 09:13
Metadata Last Modified:24 Sep 2012 09:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics