Home About Browse Search
Svenska


Kindesjö, Sandra and Wejåker, Kajsa, 2012. Grön omsorg : entreprenörskap på landsbygden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
442kB

Abstract

Grön omsorg är ett relativt nytt begrepp i Sverige och definieras av LRF som meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med behov av särskilt stöd (www, LRF, 2012,1). Det innebär i stora drag att människor som berörs av socialtjänstlagen får möjlighet att arbeta på lantbruk. Ur lantbrukarens perspektiv betyder det nya kunder. Grön omsorg gör det möjligt för lantbrukare att få ta del av kommuners budget för omsorgsarbete. Det innebär en stor omställning vad gäller den sociala situationen på gården, och lantbrukaren måste anpassa arbetet på gården efter varje brukares individuella behov. Med tanke på detta riktas uppmärksamheten i den här uppsatsen mot vilka personer som är intresserade av att arbeta med grön omsorg. En frågeställning som även utreds är hur etableringsprocessen av en verksamhet med grön omsorg kan se ut.

Analysen i uppsatsen bygger på tre intervjuer med företagare inom grön omsorg och ett antal vetenskapliga teorier. Genom jämförelse av dessa har gemensamma karaktärsdrag kunnat identifieras hos de tre företagarna. Alla tre har genom intervjuerna kunnat tolkas som öppna, kreativa, envisa, orädda och empatiska. Genom en modell som tagits fram av Dees år 1998 finns anledning att kalla dem för sociala entreprenörer. Vad gäller etableringsprocesserna har skillnader identifierats, som dels beror på gårdarnas resurstillgångar och dels på företagarnas egenskaper.

,

Green caring is a relatively new concept in Sweden and is defined by LRF as meaningful employment on farms in the countryside for people with special needs. This means that people affected by the Social Services Act have the opportunity to work on farms. From a farmer's perspective, it means new customers. Green caring makes it possible for farmers to benefit from the municipal budget for care work. Green caring means a big change in the social situation on the farm, and farmers have to adapt the work to each client's individual needs. With this in mind, this paper focuses on the people who are interested in working with green caring. The process of establishing a business with Green caring is also explored.

The analysis in this essay is based on three interviews with entrepreneurs who work with green caring, and a number of scientific theories. By comparing the three entrepreneurs, common traits have been identified. All three could be interpreted as open-minded, creative, tenacious, fearless and empathetic. Using Dees model (1998), we can call them all social entrepreneurs. Regarding establishment processes, differences were identified, which largely depended on farm resource assets and partly on the characteristics of the entrepreneurs.

Main title:Grön omsorg
Subtitle:entreprenörskap på landsbygden
Authors:Kindesjö, Sandra and Wejåker, Kajsa
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:746
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Grön omsorg, drivkrafter, social entreprenörskap, affärsplattformen, etableringsprocesser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1669
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1669
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2012 10:27
Metadata Last Modified:06 Oct 2012 15:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics