Home About Browse Search
Svenska


Alling, Ulf, 2012. Stress vid hållning och hantering av akvatiska sköldpaddor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vid hållning av sköldpaddor tillgodoses sällan alla deras behov, dels då reptiler tenderar att
betraktas som enkla och stoiska varelser och dels för att kunskapen om beteenden och
behoven att uttrycka dessa är långt ifrån fullständig.

Denna litteraturstudies syfte är således att överskådligt redogöra för akvatiska sköldpaddors
fysiologi, vilken betydelse stress har i fångenskap, kopplingen mellan stress och
beteendebehov samt hur stress kan påvisas, antingen genom mätning av fysiologiska
parametrar eller genom beteendestudier. Slutligen behandlas resultaten av miljöberikning som
en strategi att förbättra tillvaron för sköldpaddor i fångenskap.

För att kunna utforma studier och granska resultaten av insamlade data måste vi först ha
kunskap om varelsen i fråga som studeras. Därför ges först en introduktion till skillnader
mellan "standardfysiolgin", däggdjurets, och sköldpaddans. Exempelvis är reptilcellers
plasmamembran tätare för joner, vilket ger grunden för den lägre metabolism och därpå
följande ektotermi som utmärker reptiler.

Stress kan definieras som ett sympatiskt påslag, vilket i grunden är utmärkt funktionellt. Den
stress som åsyftas här är av det kroniska slaget och sprungen ur frustration hos individen om
den inte tillåts uttrycka grundläggande beteenden. Stereotypier är ett sätt för djuret att hantera
detta. Flera artiklar visar hur berikning kan ge positiva effekter på djurens välbefinnande.

Hur utvärderar vi stress, välbefinnande och resultatet av exempelvis miljöberikning hos en
varelses vars språk vi inte talar?

Dels kan vi undersöka rent fysiologiska variabler såsom stresshormoner, varav kortikosteron
här är det föredragna, och puls, men vi kan även anlägga ett etologiskt perspektiv. Etologiska
studier fokuserar på djurets beteende, hur ofta, hur länge och när det väljer att utföra ett
beteende. För att uttolka insamlade data måste vi först definiera en uppsättning väl
särskiljbara beteenden och sedan registrera dem på ett standardiserat vis över tid, till exempel
med videoutrustning.

Utmärkande för materialet i denna litteraturstudie är hur outforskat det etologiska fältet är hos
reptiler samt de påfallande positiva effekterna av miljöberikning. Även om mycket forskning
finns kvar att göra visar flera studier att sköldpaddor blir stressade av otillräckligt anpassade
livsbetingelser, något som kan rektifieras med miljöer som tillåter uttryck av starkt
motiverade beteenden, kontrollerad berikning och ökad kunskap hos människorna som har
dem i sin vård.

Main title:Stress vid hållning och hantering av akvatiska sköldpaddor
Authors:Alling, Ulf
Supervisor:Höglund, Katja and Holmberg, Mia
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:79
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:sköldpaddor, etologi, berikning, beteende, stress, stereotypier, hållning, hantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1611
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1611
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2012 08:48
Metadata Last Modified:05 Sep 2012 08:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics