Home About Browse Search
Svenska


Seling, Anna, 2009. Platsskapande i teori och praktik : en undersökning av sambanden mellan plats, skapandeprocess och mig som platsskapare. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Jag har undersökt förhållandet mellan plats, skapandeprocess och mig själv som platsskapare. Platsskapande är ett centralt tema inom landskapsarkitekturen och väcker därför mitt intresse och viljan att bättre förstå hur skapandeprocessen går till.

Underlaget till min diskussion om plats, skapandeprocess och mig själv som platsskapare består av tre delar med olika angreppssätt. Genom en dagbok dokumenterar jag en faktisk plats – Karlskronaplan – och gestaltningsarbetet som syftar till att ge denna plats en ny form. Denna del är ytterst personlig och rör i stor utsträckning mina känslor för och upplevelser av såväl plats som skapandeprocess. Genom en klassisk landskapsanalys försöker jag att på ett mer sakligt vis förstå platsens rumsliga sammanhang, dess historia och hur den används. I den tredje delen fördjupar jag mig i teorier kring platsbegreppet.

Platsbegreppet är viktigt att studera eftersom plats inte enbart är ett centralt tema inom landskapsarkitekturen, utan för att plats är en fundamental företeelse i allas vårt vardagliga liv. Gemene man möter ofta platser utan medveten reflektion, då vardagslivet kräver förenklingar i form av schablonmässigt tänkande för att all information som inte kräver vår omedelbara uppmärksamhet skall kunna hanteras. Om lekmannen har ett oreflekterat förhållande till specifika platser, är det emellertid landskapsarkitektens ansvar att aktivt reflektera kring begreppet plats. Utan ett sådant förhållningssätt till plats finns risken att vår föreställning om vad plats är blir förenklad och stereotyp, vilket kan medföra att viktiga aspekter av begreppet förbises.

Utifrån mina undersökningar av plats och skapandeprocess drar jag inga generella slutsatser om hur de påverkar varandra, utan försöker istället så öppet och förutsättningslöst som möjligt redogöra för hur jag uppfattar detta samspel. Då jag ansträngt mig för att gå till botten med mig själv i detta arbete är min förhoppning att jag, det personliga angreppssättet till trots, når en slags allmängiltighet som gör att mina reflektioner kan väcka igenkännande även hos andra.

Main title:Platsskapande i teori och praktik
Subtitle:en undersökning av sambanden mellan plats, skapandeprocess och mig som platsskapare
Authors:Seling, Anna
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Gustavsson, Eva and Wingren , Carola
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:platser, platsskapande, designprocess
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-127
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-127
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2009 06:09
Metadata Last Modified:22 Apr 2012 07:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics