Home About Browse Search
Svenska


Brånstrand, Filip and Jansson, Mats and Wennerberg Eriksson, Gustav, 2012. Investering i GPS-teknik i lantbruk : lönsamt för en 150 hektars växtodlingsgård?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
876kB

Abstract

I dagens lantbruk är det intressant att minska kostnaderna för insatsvaror och därmed förbättra lönsamheten. GPS-teknik med autostyrning ger möjlighet för lantbrukare att minska kostnaderna för insatsvaror i växtodling. De främsta möjligheterna att minska kostnaderna är genom att minimera överlapp i jordbearbetning. Syftet med denna studie är att utreda och analysera hur lönsamheten förändras i ett växtodlingsföretag på 150 hektar genom att investera i GPS-teknik. Studien omfattar 2 fiktiva fallgårdar med olika strategier för jordbearbetning. Fallgård 1 tillämpar en strategi med plog medan fallgård 2 tillämpar plöjningsfri jordbearbetning. GPS-tekniken som analyseras är Trimbles EZ-guide 250 kombinerat med EZ-guide modul för styrning av maskin.

Studien är utförd med hjälp av beräkningar med Ellinder och Falks (1983) kapacitetsformel och Agriwises driftsplaneringsprogram. För att uppskatta normalt överlapp vid olika jordbearbetningsmoment hämtas genomsnittlig effektiv arbetsbredd från programmet Agrimach.

Det ekonomiska resultatet försämras för båda fallgårdarna i studien då den årliga förändringen i företagets resultat som investeringen bidrar till är negativt. Investeringskalkylen för fallgård 1 är något mer positiv än för fallgård 2 men bidraget är fortfarande negativt. Studien visar därför att investeringskostnaden är för hög i förhållande till kostnadsbesparingen.

,

In today’s agriculture it is interesting to reduce input costs and increase profitability. GPS-technology with auto guidance provides an opportunity for farmers to reduce the operation of inputs. The main opportunities to reduce costs are by minimizing the overlap in tillage. The purpose of this study is to investigate and analyze the change of profitability in a cropping enterprise of 150 hectares by investing in GPS-technology. The study adopts two fictitious case farms with different strategies for tillage. Case farm 1 applies a strategy of plowing, while case farm 2 uses minimum tillage. The GPS-technology examined in this study is Trimble EZ-guide 250 combined with the EZ-guide module for controlling the machinery.

The study was performed by using estimates of Elinder and Falk´s capacity formula and Agriwise operational planning software. To estimate the normal overlap of different tillage operations the study retrieved a median effective working width from the international software Agrimach.

The economic result decreases in both cases, The annual change in gross margin is negative for both farms. The investment analysis reveal that case farm 1 has a greater opportunity to invest in GPS-technology compared to case farm 2, but the result is still negative. The study implies that the investment cost is too high in relation to the cost savings.

Main title:Investering i GPS-teknik i lantbruk
Subtitle:lönsamt för en 150 hektars växtodlingsgård?
Authors:Brånstrand, Filip and Jansson, Mats and Wennerberg Eriksson, Gustav
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:742
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:GPS, investering, autostyrning, överlapp, jordbearbetning och lantbruksekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1610
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1610
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:04 Sep 2012 11:58
Metadata Last Modified:04 Sep 2012 11:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics