Home About Browse Search
Svenska


Nordenskjöld, Jenni, 2012. Implementation of a quality management system in food production. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Microbiology

[img]
Preview
PDF
233kB

Abstract

The aim of this study was to investigate how the process of implementing a quality management system for food safety was handled in four different food producing companies in Sweden. The aim was also to analyze what difficulties the companies face and the possibilities that arise when certified. Furthermore, the reason for implementation was discussed as well as the main expectations on the certificate. Implementing a quality management system is a good way of ensuring the quality and hygiene of the food production and it also increases the traceability of food products through the whole food chain. A food safety standard provides a method of preventing problems and crisis and it can also help to handle requirements from authorities, the market and others. The main purpose of a food safety standard is to provide consumers with safe food (Lusk et al, 2011). The quality of foods is often associated with the sensory, nutritional and economic aspects of food (McDonald et al, 2005), but it is so much more than that. The quality of food is also correlated to the product safety, i.e. the guarantee the producer gives to the consumer that the food is safe and will not cause any sickness or harm. For this reason, a number of effective control systems have been created. The standards BRC global standard for food safety, ISO 22000 and IFS Food are widely used and well recognized. These standards include HACCP, quality supervision as well as GMP (Good Manufacturing Practices). There are several benefits of implementing a standard in the business, the competitive advantage is increased and it is easier to establish on new markets.

In chapter 4 and 5, the results of the interviews are presented separately and in a summarizing table. The respondents from all companies agreed on the benefits of the standard when it comes to the increased structure and order in the production but not all of them agreed on how the market advantages were affected or on the difficulties that arises when implementing a standard. A conclusion that can be made is that different standards suit different companies, the many detailed requirements of BRC makes it difficult to interpret and to implement in smaller companies or in companies in the charcuterie business. It is also of main importance that everyone working at the company is aware of the standard and the goals it is used to achieve. The implementation of a standard is facilitated if everyone in the company has the same vision and that it is clear to everyone what the vision involves.

,

Syftet med denna studie var att undersöka hur implementeringsprocessen av ett kvalitetsledningssystem för livsmedelssäkerhet skedde i fyra olika svenska livsmedelsproducerande företag. Syftet var också att analysera de svårigheter, men också möjligheter, som uppstår vid implementering av en kvalitetsstandard. Även anledningen till varför företagen beslutade om certifiering och deras huvudsakliga förväntningar på standarden har undersökts. Att introducera ett kvalitetssäkringssystem för livsmedelssäkerhet är ett bra sätt att försäkra sig om kvaliteten och hygienen i livsmedelsproduktionen. En standard kan även underlätta spårbarheten av livsmedelsprodukter i hela livsmedelskedjan. Huvudsyftet med en standard för livsmedelssäkerhet är att erbjuda konsumenterna säkra livsmedel (Lusk et al, 2011). Livsmedelskvalitet associeras ofta med de sensoriska, nutritionella och ekonomiska egenskaperna men livsmedelskvalitet är mycket mer än så. Kvaliteten av ett livsmedel är tätt sammankopplad med dess säkerhet, det vill säga den garanti som producenten ger konsumenten att maten som producerats inte utsätter någon för fara. Av denna anledning har ett antal standarder vuxit fram. Livsmedelssäkerhetsstandarderna BRC global standard for food safety, ISO 22000 och IFS Food är några av de mest tillämpade standarderna som har uppnått internationell status. Dessa standarder inkluderar HACCP-systemet såväl som GMP (god tillverkningssed) och system för kvalitetsövervakning. Det finns många fördelar en standard för med sig, certifierade företag har en konkurrensfördel mot sina icke certifierade konkurrenter och har lättare att ta sig in på nya marknader.

I kapitel fyra och fem presenteras resultaten av intervjuerna med de olika företagen, både separat och i en sammanfattande tabell. Respondenterna från alla företag var överens om föredelarna med en standard gällande ökad struktur och ordning i produktionen. Alla var däremot inte överens om hur den marknadsmässiga biten påverkades och de var inte heller överens om vilka svårigheter som var de största under implementeringsprocessen. En slutsats att dra utifrån resultatet av denna studie är att olika standarder passar olika företag på skilda sätt. BRC-standardens många ”skall-krav” gör det svårt för mindre företag och företag i charkuteribranschen att tillämpa BRC, och det kom även fram att det ibland kan uppstå svårigheter med tolkningen av hur standarden ska tillämpas. Det är också av stor vikt att alla på företaget som kommer i kontakt med kvalitetsledningssystemet är medvetna om vad standarden innebär och vilka mål företaget ämnar nå genom den.

Main title:Implementation of a quality management system in food production
Authors:Nordenskjöld, Jenni
Supervisor:Jonsson, Hans and Hylmö, Peter
Examiner:Roos, Stefan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mikrobiologi
Volume/Sequential designation:2012:5
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Microbiology
Keywords:quality management systems, BRC, standard, quality, food safety, food production, FSSC 22000, interview
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1537
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1537
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Legislation
Food science and technology
Language:English
Deposited On:21 Aug 2012 07:49
Metadata Last Modified:21 Aug 2012 07:49

Repository Staff Only: item control page