Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Nina, 2012. Arbete med grönstruktur i Skåne - begränsningar och förutsättningar för regional och kommunal grönstrukturplanering med Landskrona kommun som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
825kB

Abstract

I dagens samhälle pratas det alltmer om förtätning av städer. Tätare städer ger allt mindre mellanrum mellan bebyggelsestruktur och infrastruktur. Grönstrukturen är ett begrepp som får allt mer utrymme i planeringen och ett mål är att grönstrukturplanering ska få samma självklara plats som till exempel planering av infrastruktur. Denna kandidatuppsats behandlar grönstrukturplanering på regional och kommunal nivå med Landskrona kommun som exempel. I arbetet undersöks begreppet grönstruktur och planeringen av grönstruktur. Genom två intervjuer, en med Region Skåne och en med Landskrona kommun, är tanken att ge ett utförandeperspektiv och exemplifiera kommunens och regionens nuvarande arbete. Syftet med uppsatsen är att nå en djupare insikt i hur kommun och region arbetar med grönstruktursplanering i Skåne och diskutera eventuella skillnader i hur grönstrukturplaneringen hanteras i den kommunala respektive i regionala planeringen. Utöver två stycken djupintervjuer genomförs en litteraturstudie av sakkunniga källor inom ämnet.
Uppsatsen visar på att det i dagsläget finns ambitiösa visioner och planer för Skåneregionen och Landskrona kommuns grönstrukturutveckling. Det finns ett ökande intresse hos politiker och ett nytt sätt att se på grönstruktur som ett sätt att skapa attraktivitet.

,

The ongoing discussion about expanding cities is a lot about densification. The more dense cities leave less space in between building structures and infrastructure. Green structure planning is a concept given more and more space in the debate of city planning and a goal is for green structure planning to reach the same obvious position as for example planning of infrastructure. This essay is about green structure planning at regional and municipal level and has Landskrona municipality as an example. The essay examines the concept green structure and green structure planning. By way of two interviews, one with Region Skåne and one with the municipality of Landskrona, the thought is to give a performance perspective and to give examples of regional and municipal tasks at their present situation. The main point with the essay is to reach a deeper insight about how the municipality and the region works with green structure planning in Skåne and to discuss, if any, differences about handling green structure planning in the municipality according to the planning of the region. In excess of the two interviews a literature study of sources of specialists within the subject is also performed.
The essay shows ongoing ambitious visions and plans for the development of the green structure in the Skåne region and Landskrona municipality. There is an increasing interest among politicians and a new way of thinking of green structure as a way to create attractivity.

Main title:Arbete med grönstruktur i Skåne - begränsningar och förutsättningar för regional och kommunal grönstrukturplanering med Landskrona kommun som exempel
Authors:Lindberg, Nina
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Jansson, Märit
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:planering, grönstruktur, kommunal planering, Landskrona, Region Skåne, rekreation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1511
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1511
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2012 06:14
Metadata Last Modified:16 Aug 2012 06:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics