Home About Browse Search
Svenska


Helander, Axel and Hillinge, Carl, 2012. Paradisparken – en studie av landskapsarkitektens gestaltningsprocess. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Med oss själva som exempel har vi försökt beskriva hur landskapsarkitektens
designprocess kan se ut, hur vi tänker och jobbar i ett gestaltningsprojekt. Läsaren ska
få insyn i, och förståelse för, designprocessens komplexitet och vilka krafter som
verkar där. Detta kandidatexamensarbete är uppdelat i tre delar. En inledande
insamlingsfas där vi införskaffat information som har stöttat oss i vårt
gestaltningsarbete och i författandet av denna uppsats. Den andra fasen har bestått av
en designprocess där vi har tagit fram ett gestaltningsförslag för Paradisparken på
Marstrand. Parallellt i denna fas har vi dokumenterat och reflekterat individuellt kring
denna gemensamma designprocess. Den tredje fasen har inneburit en gemensam
efterreflektion och diskussion kring den dokumentation som vi producerat under
arbetet med gestaltningsförslaget. Som komplement till våra egna upplevelser och
slutsatser har vi kopplat dessa till designteoriforskning för att sätta våra egna insikter i
en generell kontext.

,

We have tried to describe how landscape architects think and work during a design
process. By exemplifying our own joint process of working with the design proposal
for Paradisparken in Marstrand, we hope that the reader will gain insight and
understanding for the design process and the forces that operate there. This bachelor
thesis is divided into three phases. During the first phase we focused on gathering
information that would help us in our design work and in the writing of this essay.
The second phase was our process of making the design proposal for Paradisparken.
In this phase, parallel to the design process, we also documented our individual
reflections and thoughts about the process itself. The third and last phase was writing
this essay where we in retrospect, reflected and discussed our thoughts and reflections
about the process of designing Paradisparken. We have in addition, linked our own
experiences and conclusions to design research. By doing this we bring our own
insights into a general context.

Main title:Paradisparken – en studie av landskapsarkitektens gestaltningsprocess
Authors:Helander, Axel and Hillinge, Carl
Supervisor:Jallow, Sabina
Examiner:Sarap, Tiina
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:Marstrand, Paradisparken, gestaltning, design, arkitektur, process, skiss , loggbok, semesterort, säsongsboende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1508
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1508
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2012 06:10
Metadata Last Modified:16 Aug 2012 06:10

Repository Staff Only: item control page