Home About Browse Search
Svenska


Blomqvist, Ida, 2012. Hållbar utveckling - betydelse och betydande. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
853kB

Abstract

Kandidatuppsatsen handlar om begreppet hållbar utveckling i en historisk och samtida kontext och den sträcker sig från den globala till den lokala samhällsnivån. Arbetet är en grundläggande beskrivning av hållbarhetsbegreppet och syftet för författaren har varit att skapa en förståelse för begreppet att ta med sig in i ett framtida yrkesliv som landskapsarkitekt.
Genom en internationell litteraturstudie av till stora delar rapporter och information från hemsidor ska begreppet hållbarhet förklaras. Begreppets väg från det stora till det lilla, från en global nivå till en lokal ska försöka identifieras och till sist ges exempel från det praktiska arbetet med hållbar utveckling i en svensk kommun.
Den avslutande diskussionen innehåller reflektioner på informationen som kommit fram efter litteraturstudien och vägen från global till lokal nivå behandlas även här.

,

This Bachelor thesis deals with the concept of sustainable development in a historical and contemporary context and it extends from the global to the local community level. The work is a basic description of the sustainability concept and the author’s purpose has been to create an understanding of the concept to bring in to her future life as a professional landscape architect.
Through an international literature review based on reports and information from websites the concept of sustainability is explained. An attempt will be made to detect the way of sustainable development from a global to a local community level. Furthermore examples from practical work of sustainable development in a Swedish municipality will be given.
The final discussion contains reflections on information obtained from the literature review and from the detected way from a global to a local level.

Main title:Hållbar utveckling - betydelse och betydande
Authors:Blomqvist, Ida
Supervisor:Nord, Jenny
Examiner:Lövrie, Karl
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:hållbar utveckling, global, nationell, lokal, historia, begrepp, identifiera, Lunds kommun
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1504
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1504
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2012 12:59
Metadata Last Modified:15 Aug 2012 12:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics