Home About Browse Search
Svenska


Cartbo, Frida , 2012. Och sen då? En studie av gestaltningsprinciper för framtida alternativa begravningsplatser . First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

I Sverige pågår en process där allt fler människor betraktar sig som icke-religiösa och
väljer att lämna sitt medlemskap i Svenska kyrkan. Med bakgrund av denna
samhällsutveckling är det troligt att fler alternativa begravningsplatser kommer att
efterfrågas i framtiden. Målet med denna uppsats är att undersöka vilka
gestaltningsprinciper som är viktiga för dessa platser och hur dessa principer
påverkar önskvärd karaktär.
Kyrkogården har traditionellt stått för värden som stillhet, andlighet och
kontemplation. Dessa värden är betydande för människan inte minst då hon
bearbetar en förlust eller traumatisk händelse. Uppsatsen undersöker hur en plats
kan gestaltas för att understödja människan i detta behov.
Studien genomförs genom en kvalitativ litteraturstudie där en utkristallisering av
betydande gestaltningsprinciper sker. Dessa principer diskuteras senare med hjälp av
samtalsintervjuer. Intervjupersonerna är utvalda för att kunna få en representation av
både arkitektoniska, sociologiska och religiösa perspektiv.
Uppsatsen tar upp betydande gestaltningsprinciper för att skapa en kontemplativ
plats såsom naturlik gestaltning, utblick, fascination, tid/manifestation,
orienterbarhet, inneslutning, trygghet, otillgänglighet, materialval och symbolspråk.
Behovet av den fysiska gravplatsen i framtiden diskuteras liksom vad en kontemplativ
plats kan vara samt huruvida en större medvetenhet kring symbolspråk är viktigt.
Studien visar på ett behov av mångfald i gestaltningen av begravningsplatser.

,

There is an ongoing process of secularization in Sweden. The number of members in
the ‘Swedish Church’ (the former state church) is reclining. As a result, it is likely that
the future will require alternative burial sites to the Christian cemetery. The aim of
the study is to examine what design principals are important for such an alternative
burial site and how these principles will affect the desired character.
The Christian cemetery has traditionally been a holder of values such as stillness,
spirituality and contemplation. These values can be seen as important to humans
regardless of religion, especially in moments of grief. The study examines how an
alternative burial site could be created to support such human needs.
The study is implemented through a qualitative study based on literature. Important
design principles are examined. The principles are later discussed through
interviews. The people that are interviewed have been selected with the intention of
providing a mixture of architectural, sociological and religious views.
This study discusses what design principles are important to create a place of
contemplation - the role of nature, outlook, fascination, time/manifestation,
orientation, enclosure, security, inaccessible space and the deeper meaning of
different materials and symbols. In addition, it is discussed whether the future will
require an actual gravesite, what a place of contemplation can be and whether a
greater awareness of symbols are needed. The study argues for a larger diversity in the
design of future burial sites.

Main title:Och sen då? En studie av gestaltningsprinciper för framtida alternativa begravningsplatser
Authors:Cartbo, Frida
Supervisor:Jallow, Sabina
Examiner:Bucht , Eivor
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:andlighet, begravningsplats, icke-religiös, kontemplation, kyrkogård, minnesplats, sekulär, stillhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1498
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1498
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2012 12:51
Metadata Last Modified:15 Aug 2012 12:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics