Home About Browse Search
Svenska


Frisell, Niklas and Svensson, Erika, 2012. Tidsuppföljning i tiden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
760kB

Abstract

Detta arbete har som syfte att jämföra olika anläggningsföretag angående hur de jobbar med tidsplanering och uppföljning av tid inom företaget samt vad de använder för verktyg till denna arbetsuppgift.
Metod för studien är en kvalitativ studie innebärande ett fåtal intervjuer.
Anledningen till att författarna till detta arbete tycker att ämnet är intressant att studera är bland annat för att svenskar byter jobb relativt ofta och till största delen är det unga som byter arbete i större utsträckning än de äldre. Detta gör att det blir svårare att samla på sig en erfarenhetsbank då det krävs lång tid att samla på sig en sådan. Trots detta är erfarenhet ett viktigt redskap vid arbetet med tidsplanering inom anläggningsbranschen.
Uppföljning en viktig del av ekonomistyrningen och vi vill ta reda på hur och om företagen jobbar med detta. Ekonomistyrning handlar om att sätta upp mål för att styra verksamheten eller företget framåt, för att se om detta har lyckats är uppföljning något som företagen bör jobba med.
För att nå syftet med arbetet och för att kunna konstatera hur de olika företagen jobbar gjordes intervjuer med respondenter från sex stycken företag, alla verksamma inom anläggningsbranschen. Företagen valdes ut med fokus på hur många anställda de har. Två stora, två mellanstora och två små företag valdes ut för att kunna se om det fanns en skillnad på arbetssätt beroende på vilka resurser företagen har och för att se om det fanns en koppling emellan dessa faktorer.
Alla företag var positiva till att införa ett nytt digitalt system för att rapportera tid och materialåtgång. Ett företag hade redan infört ett sådant system och ett annat företag var på väg att införa ett nytt system. Utvecklingen på dessa program är i full gång men har inte kommit så långt att de går att använda på alla företag. Olika företag har olika problem som kräver olika lösningar, programmen är inte tillräckligt flexibla ännu för att de ska gå att använda och passa in på alla företag. De mindre företagen ansåg att det var en alltför stor investering att implementera ett digitalt system för att underlätta deras arbete.
Vad som skulle behövas för att fler företag skulle börja använda denna funktion är sänkta priser och göra programmen mer lättillgängliga.

,

The purpose of this report is to compare time management strategies and analysis of them among different companies including what tools they use for this.
The method of the study is a qualitative study consisting mainly of interviews. The writers of this report find the subject interesting among other things because Swedes have a tendency to switch jobs relatively frequently especially among young people. This makes it harder to gain the necessary experience levels. Despite this fact experience is an important tool for time management in the construction business.
Analysis is an important part of finance and we want to find out how and if the companies do this. Economic planning involves setting goals for how to run the enterprise and move the company forward, to see if this goal has been achieved, follow-up is something the companies should do.
Interviews were held with respondents from six different companies all in the construction business to understand how they undergo time management. The companies were chosen based on how many employees they have. Two large companies, two mid-size and two small ones were chosen to see if there is a difference in operation based on what resources the companies have and to see if there is a connection between these factors.
All the companies were positive to the idea of introducing a new digital system to report time and material consumption. One of the companies had already introduced such a system and another company was in the process of doing so. The development of these systems are moving fast but have not yet come so far that they can be used for all companies. Different companies have different problems that need to be solved, and so far the programs are not flexible enough to be used for all companies. The smaller companies found it too big of an investment to implement a digital system to facilitate the work. In order to have more companies use this system, there needs to be a reduction in prices and easier way to implement the system.

Main title:Tidsuppföljning i tiden
Authors:Frisell, Niklas and Svensson, Erika
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Zachrison, Mozhgan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK002 Study Programme in Business and Leadership 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:tidsuppföljning, planering, tidsplanering, mobilapplikation, hjälpmedel, intranät, ekonomistyrning, budgetering, projektplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1496
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1496
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2012 12:48
Metadata Last Modified:15 Aug 2012 12:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics