Home About Browse Search
Svenska


Classon, Sofia, 2012. Små parker i en tätare stad : kan små kvalitativa parker ersätta stora kvantitativa grönområden ur ett rekreationsperspektiv?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
292kB

Abstract

I många städer sker idag en förtätning för att försöka skapa så hållbara samhällen
som möjligt. En förtätning av staden har dock inte endast positiva effekter då det
idag sker en tydlig minskning av städernas andel vegetation. Vilka blir då
konsekvenskerna för denna minskning? Natur och grönska har alltid varit en
viktig tillgång för människors hälsa och välbefinnande. Kan man ersätta stora
kvantitativa grönområdena med små kvalitativa parker? Vilka rekreationsvärden
försvinner med en minskad storlek?
Syftet med arbetet är att undersöka och diskutera kring frågan: Kan små
kvalitativa parker ersätta stora kvantitativa grönområden ur ett
rekreationsperspektiv? Genom en litteraturstudie har jag undersökt vilka
funktioner som rör människors hälsa och välbefinnande som finns i urbana
parker. Enligt litteraturen har jag funnit tre olika inriktningar: parker kopplat till
den psykiska hälsan, parker kopplat till den fysiska hälsan och parkernas
klimatreglerande funktion. De olika funktionerna i de tre inriktningarna har sedan
analyserats för att undersöka vilka av funktionerna som kan rymmas i en liten
park.
Alla funktionerna som jag har funnit har fördel av stor yta men små parker kan
också ha rekreativa värden. Genom att små parker kan rymmas på platser i staden
som annars är fattiga på grönområden kan de ge ett högre och grönare värde till
platsen. En liten park är bättre än ingen park alls.
Kvaliteten på parken är viktig men kan dock sällan ersätta kvantitet. Kvalitet och
kvantitet kan däremot komplettera varandra och en mångfald av parker av olika
storlekar och med olika karaktärer behövs därför i staden för att kunna tillgodose
de olika behov av funktioner som människorna har. Förvaltningen av grönytorna
är väldigt viktig för att grönområdena ska anses ha ett rekreativt värde och därmed
minska risken för att tas i anspråk för bebyggelse. Resultatet av detta arbete har
gett argument för vikten av det gröna i staden som kan användas för att försvara
grönskan vid en förtätning. Detta för att även framtidens stad ska kunna erbjuda
ett tillräckligt och varierat utbud av grönområden för dess invånare.

Main title:Små parker i en tätare stad
Subtitle:kan små kvalitativa parker ersätta stora kvantitativa grönområden ur ett rekreationsperspektiv?
Authors:Classon, Sofia
Supervisor:Delshammar, Tim
Examiner:Jansson, Märit
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:rekreation, urbana parker, grönområden, hälsa, kvalitet, kvantitet, förtätning, hållbar utveckling, förvaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1472
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1472
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:14 Aug 2012 11:04
Metadata Last Modified:14 Aug 2012 11:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics