Home About Browse Search
Svenska


Åberg, Alexandra, 2012. Skred – en analys av förebyggande åtgärder. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Uppsatsen tar avstamp i klimatförändringarna och risken för ökade skred i Göta älvdalen. Platsen är vald med hänsyn till hur många människor som bor i de hotade områdena samt min egen personliga anknytning till Västra Götalandsregionen. I uppsatsen förklaras på ett enkelt sätt vad skred är och hur de uppstår samt förklarar Göta Älvdalsproblematiken. Därefter kommer redogörelser av de skredförebyggande åtgärder som används idag och en diskussion kring deras konsekvenser på miljön. Avslutningsvis finns slutsatser dragna utifrån insamlingen av fakta och de frågor som uppkommit utifrån de insikterna.
Uppsatsen är tänkt att kunna vara ett stöd som landskapsarkitekt då skredförebyggande åtgärder blir föreslagna av geotekniker. Tanken är att snabbt kunna hitta de valda strategierna, få en förståelse för vad de innebär och vad konsekvenserna av den föreslagna åtgärden blir. På det sättet blir det lättare att kunna föra en dialog kring olika åtgärderna med geotekniker, geologer och slutligen även med den entreprenör som ska utföra arbetet.

,

This essay has it’s origin in the future climate threat and the increased risk of landslides in the valley around the river Göta Älv. The place is selected with regards to that it’s a highly populated area which is at risk and to my own personal ties to the same area. The paper explains in a simple way, what landslides are and why they occur. It also makes an effort to explain the dilemma of the Valley of Göta Älv. The explanation is followed by the measures for landslide risk reduction in use today and a discussion of their impact on the environment. Lastly the paper includes conclusions drawn from the gathered facts and the questions that arose from those insights. The essay can hopefully be an aid when landscape architects are advised to conduct landslide prevention by geotechnical engineers. The idea is to be able to quickly find the proposed strategies and get an idea of what they mean and what their consequences are.
Hopefully it will ease future dialogues about the various landslide prevention measures with geotechnical engineers, geologist and with the entrepreneurs who eventually will perform the work.

Main title:Skred – en analys av förebyggande åtgärder
Authors:Åberg, Alexandra
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Rolf, Kaj
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:skred, förebygga, kvicklera, Göta Älvdalsproblematiken, stabiliseringsarbete, skredförebyggande åtgärder, Västra Götaland, Göteborg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1468
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1468
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Aug 2012 06:14
Metadata Last Modified:14 Aug 2012 06:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics