Home About Browse Search
Svenska


Ekman, Louise and Humble, Susanna, 2012. Föräldraledighet för lantbrukare : finns det en problematik?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
264kB

Abstract

Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns en problematik för lantbrukare att vara föräldralediga. Sverige har ett generöst föräldraförsäkringssystem som ska ge alla föräldrar samma möjlighet att kunna vara hemma med sina barn när de är små. Det innebär att föräldern väljer att avstå från förvärvsarbete, i utbyte mot en statlig ersättning. En fråga som väckts är hur egenföretagare och då i synnerhet lantbruksföretagare hanterar föräldraledigheten och hur deras förutsättningar ser ut.

För att uppfylla uppsatsens syfte och få en så bred bild som möjligt av ämnet genomfördes en litteraturundersökning kombinerad med ett empiriskt avsnitt. I litteraturundersökningen tas familjejordbruk och pluriactivity upp för att få en teoretisk bild av ett lantbrukshushåll. I den empiriska delen beskrivs dels Försäkringskassans regelverk gällande föräldraledighet och dels redovisas en sammanfattning av fyra stycken intervjuer, med lantbrukare som har erfarenhet av föräldraledighet.

Slutsatsen är att det finns en viss problematik för lantbrukare att vara föräldralediga, men orsakerna och förutsättningarna skiljer sig åt. Utifrån den litteratur och det empiriska material som använts, har det framkommit att lantbrukare har en förmåga att kunna kombinera olika aktiviteter. Detta gör att det teoretiskt sett borde vara möjligt för en lantbrukare att kombinera barn och arbete. I praktiken uppstår dock vissa problem då föräldraskap kan vara svårt att kombinera med lantbrukssysslor. Detta eftersom lantbruket är ett oförutsägbart yrke, där det kan vara svårt att planera. Då är hjälp från familj och vänner ett viktigt element för att kunna förena dessa. Som egenföretagare är det även svårt att finna en ersättare och lämna företaget under en längre period. En annan aspekt som påverkar förutsättningarna är att Försäkringskassans regelverk och ersättningssystem inte är anpassat efter den livsstil som en lantbrukare har. När det gäller uträkningen av korrekt ersättning kan även vara avgörande vilken företagsform som lantbrukaren bedriver. Har någon av parterna inom hushållet ett arbete utanför lantbruket, är det ofta denne som tar ut majoriteten av föräldraledigheten.

,

This thesis addresses the question of whether there is a problem for farmers to take parental leave. Sweden has a generous system for parental leave, which provides equal opportunity for parents to stay home with their children when they are young. This means that the parents choose to abstain from work in exchange for state compensation. One question arising is how self-employed and especially farmers manage their parental leave and how their prerequisites looks.

This thesis is based on a literature study, supported with an empirical analysis of four cases. The literature survey contains family farming and pluriactivity in order to obtain a theoretical picture of a farm household. In the empirical part there is a description of the Insurance rules regarding parental leave and a summary of four interviews with farmers, who have experience of parental leave.

The conclusion is that there are some problems for farmers to take parental leave, but the prerequisites and the circumstances are different. Based on the literature and the empirical material used, it has emerged that farmers have an ability to combine different activities. In principle it should be possible for a farmer to combine children and work. In reality however there are some problems since parenting can be difficult to combine with farming chores. This is because agriculture is an unpredictable profession, where it may be difficult to plan. Help from family and friends are an important element in order to reconcile the difficulties. As self-employed, it also may be difficult to find a replacement and refrain from work for an extended period of time. Another aspect that affects the conditions is that the rules and compensation system of the Social Insurance Agency are not adapted to the lifestyle of a farmer. When it comes to the calculation of the compensation for parental leave, it can be influenced by which type of business the farmer conducts. Does one of the parents have an employment outside the farm, it's mostly that person who takes out the majority of the parental leave.

Main title:Föräldraledighet för lantbrukare
Subtitle:finns det en problematik?
Authors:Ekman, Louise and Humble, Susanna
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:733
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Familjejordbruk, pluriactivity, föräldraledighet, föräldraförsäkring, lantbruk, hushåll, Försäkringskassan, barn, SGI
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1434
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1434
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:23 Jul 2012 05:38
Metadata Last Modified:23 Jul 2012 05:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics